BORGBERGET
En rik stad som Birka behöver ett starkt skydd och försvar för att stadens invånare ska känna sig trygga och våga bedriva sin verksamhet här.


Här i borgen kunde man söka skydd vid överfall.


År 1834 restes korset
på Borgbergets högsta punkt. 
Korset, eller Ansgarsmonumentet, restes till 1000 års minnet av munken Ansgars första besök till Birka år 829.

Korset, eller Ansgarsmonumentet, restes till 1000 års minnet av munken Ansgars första besök till Birka år 829.
Birkaportalen >


Borgvallen.

Borgvall är 350 meter lång och 2-3 meter hög. Den omsluter berget på alla sidor utom i väst där berget istället stupar brant ner mot vattnet.


På vallen, som är byggd av sten och jord, har det funnits en träkonstruktion, ett bröstvärn, som skyddade Birkas försvarare när de höll stånd mot fienden med spjut, pil och båge.


Borgvallen har 3 öppningar, den största i norr kallas Kungsporten.


Borgvallen har bränts flera gånger och byggts upp igen, varje gång lite kraftigare och högre. 


I vallen, lite öster om Kungsporten, kan du se en stor sten som sticker upp. Det är en inbäddad grav som är äldre eller samtida med vallens första skede från mitten av 700-talet.

Under varma sommarkvällar var nog Borg en välbesökt plats.
Att sitta på klipporna med milsvid utsikt måste ha uppskattats av Birkas befolkning minst lika mycket som det uppskattas av oss idag. 

Sätt dig på en naturligt bekväm plats med vacker utsikt, nu sitter du förmodligen på samma plats som någon under vikingatiden suttit.

En extra bra plats "att komma nära" är några meter utanför vallen, 10 meter norr om Kungsporten. Där ligger ett stort stenblock som är bekvämt att sitta på, en mindre sten framför fungerar som fotstöd. 

När du sitter där är du vänd mot väster och har utsikt över Mälaren, till vänster har du kungsporten.

Om du satt här för drygt 1000 år sedan så skulle utsikten mot vattnet varit aningen skymd av Krigarnas hus som fanns på terrassen nere i slänten framför dig.

Troligen sitter du nu på en plats där många av Birkas krigare suttit och kanske var det någon av dom som beordrade fram den mindre stenen som fotstöd?

Läsa mer om Borg?

Birkaportalen >


Wikipedia >


 
Snabblänkar till alla sidor

1 - Borgs hage
xx gravar

2 - Borgberget och korset
Försvarsanläggning med borgvall och Ansgarsmonument.

3 - Garnisonen
Krigarnas område med husterrasser och brygga.

4 - Kammargravar
Rika gravar/rum under mark, svåra att se.

5 - Birkas hamn
Rester av hamnen finns på sjöbotten och markeringar på land för stenkistor/bryggfundament.

6 - Birka, Svarta jorden
Här låg staden Birka. En vacker äng idag men under mark finns metrdjupa lämningar kvar av staden.

7 - Våtmark
En stor väg genom stadsvallen leder hit. Färskvatten, lertäkt eller?

8 - De fina kvarteren
Husterrasser med eftermiddagssol och utsikt över staden.

9 - Hemlanden
Över 1600 synliga gravar...

10 - Stadsvall 1
Den synliga stadsvallen i nordöst

10 - Stadsvall 2  
Södra stadsvallen är inte synlig idag men finns under marken. Markerad med klippt grässträng.

11 - Skålgropar
Ovanligt stora skålgropar, offerskålar. 

12 - Kugghamn
Outforskat område inte utan betydelse.

13 - Korshamn
Kan dölja spår av det äldre Birka.

14 - Salviksgropen
Avsides skyddad hamn? Ännu outforskad.

15 - Ormknös
xx gravar

16 - Grindsbacka
60 synliga gravar, 1000-talet

17 - Kvarnbacka
185 gravar

18 - Kärrbacka
xx gravar

19 - Långnabba puss
xx gravar

20 - Björkö by
Gård vikingatida anor.

21 - Ellholmens gravfält
Del av Birka på andra sidan sundet
xx gravar

22 Lindby brygga gravfält
Del av Birka på andra sidan sundet.
xx gravar

23 - Silverskatten
År 1898 hittades den första delen av silverskatten i Lindby

24 - Vårdkase
Ett varningssystem med stora eldar

25 - Runstensparken
Nutida runverkstad och utställning av gamla runstenar (avbildade) i nyskick med färg och beskrivning.

26 - Ångholmen
Museum, WC, Mat, Vikingatida hus och båtar mm

27 - Ansgarskapellet
Invigd 1930

Flotten
Med flotte alt. båt kan jag guida er till Birka

Stora kartan
Låt kartan visa dig Birka - Zooma in och klicka på platser du vill veta mer om.

Donation
Här kan du lämna ett bidrag till fortsatt arbete och uppmuntran.