Garnisonen ligger utanför borg i nordväst.

Krigarnas hus och byggnader intill grävdes ut åren 1997 till 2004.


Utgrävningen visade att det fanns fyra terrasser med flera hus med olika funktion, mest uppmärksammat blev Krigarnas hus som hade bränts ned slutet av 900-talet.


Krigarnas hus ligger på terrassen norr om stigen ner mot Mälaren, några störar på terrassen visar stolphålen till huset.


Om ni fortsätter stigen ner mot vattnet till vägen så kommer ni till krigarnas hamn och direkt på andra sidan vägen syns ett område med en stensamling, stenkistan till krigarnas brygga. Bara halva stenkistan är framgrävd.


Vänder ni er om och tittar upp till höger om stigen ni kom ner från så ser ni en rund sten med skålformad yta, det är en slipsten lämplig för rundad egg som en tex. en skäggyxa. Ytan är idag över 1000 år och har vittrad även om det inte syns eller känns när man försiktigt tar på den.


Jag tvekade länge om jag skulle ta med slipstenen här eftersom någon skulle kunna få för sig att slipa något på den. Eftersom ytan genom åren blivit skör och porös fast det är granit så kommer ytan att förstöras för all framtid, så snälla, känn bara på ytan med handen, inget mer!


Länkar:

Birkaportalen >


Populär historia >
 


 
Snabblänkar till alla sidor

1 - Borgs hage
xx gravar

2 - Borgberget och korset
Försvarsanläggning med borgvall och Ansgarsmonument.

3 - Garnisonen
Krigarnas område med husterrasser och brygga.

4 - Kammargravar
Rika gravar/rum under mark, svåra att se.

5 - Birkas hamn
Rester av hamnen finns på sjöbotten och markeringar på land för stenkistor/bryggfundament.

6 - Birka, Svarta jorden
Här låg staden Birka. En vacker äng idag men under mark finns metrdjupa lämningar kvar av staden.

7 - Våtmark
En stor väg genom stadsvallen leder hit. Färskvatten, lertäkt eller?

8 - De fina kvarteren
Husterrasser med eftermiddagssol och utsikt över staden.

9 - Hemlanden
Över 1600 synliga gravar...

10 - Stadsvall 1
Den synliga stadsvallen i nordöst

10 - Stadsvall 2  
Södra stadsvallen är inte synlig idag men finns under marken. Markerad med klippt grässträng.

11 - Skålgropar
Ovanligt stora skålgropar, offerskålar. 

12 - Kugghamn
Outforskat område inte utan betydelse.

13 - Korshamn
Kan dölja spår av det äldre Birka.

14 - Salviksgropen
Avsides skyddad hamn? Ännu outforskad.

15 - Ormknös
xx gravar

16 - Grindsbacka
60 synliga gravar, 1000-talet

17 - Kvarnbacka
185 gravar

18 - Kärrbacka
xx gravar

19 - Långnabba puss
xx gravar

20 - Björkö by
Gård vikingatida anor.

21 - Ellholmens gravfält
Del av Birka på andra sidan sundet
xx gravar

22 Lindby brygga gravfält
Del av Birka på andra sidan sundet.
xx gravar

23 - Silverskatten
År 1898 hittades den första delen av silverskatten i Lindby

24 - Vårdkase
Ett varningssystem med stora eldar

25 - Runstensparken
Nutida runverkstad och utställning av gamla runstenar (avbildade) i nyskick med färg och beskrivning.

26 - Ångholmen
Museum, WC, Mat, Vikingatida hus och båtar mm

27 - Ansgarskapellet
Invigd 1930

Flotten
Med flotte alt. båt kan jag guida er till Birka

Stora kartan
Låt kartan visa dig Birka - Zooma in och klicka på platser du vill veta mer om.

Donation
Här kan du lämna ett bidrag till fortsatt arbete och uppmuntran.