Det som kallas för Svarta jorden är själva platsen där staden Birka låg omkring år 750 till 980. Namnet kommer från att jorden är svart från stora mängder aska, kol och avfall från åren då staden låg här. Andra namn på staden är förståss Birka men även Bystan eller Bystaden.

Stadsdelen sträcker sig från klippta gräsgången i söder som markerar vart stadsvallen finns under mar och ner till vattnet i norr, från väster i slänten upp mot borg och till öster upp till den synliga stadsvallen, totalt ca 6 hektar. 

Mängden avfall och ben i jorden har gjort den basiskt, högt Ph värde, vilket gjort att just ben inte förmultnar i Svarta jorden. Du får självklart inte gräva i Svarta jorden men om du ser du ett uppskottat sorkhål så kan du peta lite i den lösa jorden och du hittar nästan alltid små benbitar från den vikingatida staden, till och med små fiskben har bevarats.

Utgrävningar i Svarta jorden har varit sparsamma, bara några procent har undersökts och då i ett område mellan vägen och upp mot borg.

Hela det stora området i nordöst är orört, sånär som på någon grävling. Men i de området finns de största odlingsrösena, mängder sten, mest från staden som staplats i stora högar av tidigare bönder som brukat jorden genom åren.

 

 
Snabblänkar till sidorna

1 - Borgs hage
xx gravar

2 - Borgberget och korset
Försvarsanläggning med borgvall och Ansgarsmonument.

3 - Garnisonen
Krigarnas område med husterrasser och brygga.

4 - Kammargravar
Rika gravar/rum under mark, svåra att se.

5 - Birkas hamn
Rester av hamnen finns på sjöbotten och markeringar på land för stenkistor/bryggfundament.

6 - Staden Birka, Svarta jorden
Här låg staden Birka. En vacker äng idag men under mark finns metrdjupa lämningar kvar av staden.

7 - Våtmark
En stor väg genom stadsvallen leder hit. Färskvatten, lertäkt eller?

8 - De fina kvarteren
Husterrasser med eftermiddagssol och utsikt över staden.

9 - Hemlanden
Över 1600 synliga gravar...

10 - Stadsvall 1
Den synliga stadsvallen i nordöst

10 - Stadsvall 2  
Södra stadsvallen är inte synlig idag men finns under marken. Markerad med klippt grässträng.

11 - Skålgropar
Ovanligt stora skålgropar, offerskålar. 

12 - Kugghamn
Outforskat område inte utan betydelse.

13 - Korshamn
Kan dölja spår av det äldre Birka.

14 - Salviksgropen
Avsides skyddad hamn? Ännu outforskad.

15 - Ormknös
xx gravar

16 - Grindsbacka
60 synliga gravar, 1000-talet

17 - Kvarnbacka
185 gravar

18 - Kärrbacka
xx gravar

19 - Långnabba puss
xx gravar

20 - Björkö by
Gård vikingatida anor.

21 - Ellholmens gravfält
Del av Birka på andra sidan sundet
xx gravar

22 Lindby brygga gravfält
Del av Birka på andra sidan sundet.
xx gravar

23 - Silverskatten
År 1898 hittades den första delen av silverskatten i Lindby

24 - Vårdkase
Ett varningssystem med stora eldar

25 - Runstensparken
Nutida runverkstad och utställning av gamla runstenar (avbildade) i nyskick med färg och beskrivning.

26 - Ångholmen
Museum, WC, Mat, Vikingatida hus och båtar mm

27 - Ansgarskapellet
Invigd 1930

Flotten
Med flotte alt. båt kan jag guida er till Birka

Stora kartan
Låt kartan visa dig Birka - Zooma in och klicka på platser du vill veta mer om.

Donation
Här kan du lämna ett bidrag till fortsatt arbete och uppmuntran.