Hemlanden är ett stort gravfält, ett av de största från vikingatid.

De flesta av gravarna är från 800-900-talet, från den tid då staden Birka blomstrar som mest.

I gravfältet finns omkring 1600 synliga gravar.

1 500 högar.
Vanligast är 5-9 meter i diameter och 0,4-1 meter höga. Några är större, ända upp till 20 meter i diameter och 2,5 meter höga.
Högarna har ofta en kantkedja och några har en rest sten på toppen, många har också en grop i mitten.

30 runda stensättningar.
Stensättningarna är 3-6 meter i diameter och 0,25 meter höga. De är övertorvade och har ofta en kantkedja.

10 rektangulära stensättningar.
Med sidor på 4-6 meter x 6-15 meter och ca 0,35 meter höga. Övertorvade och oftast med tydliga kantkedjor.

5 kvadratiska stensättningar.
Med sidor på 4-5 meter 0,25 meter höga. Övertorvade med synliga kantkedjor.

5 skeppssättningar
15 meter långa och 5 meter breda samt 0,5 meter höga. Övertorvade med synliga kantkedjor.

50 treuddar.
De flesta har svagt insvängda och 5-7 meter långa sidor och är ca 0,25 meter höga. En treudd har 20 meter långa sidor och är 0,5 meter hög.

Äldre utgrävningar i Hemlanden.
1825-1827 Alexander Seton
Undersökte minst en grav. 

1873-1895 Hjalmar Stolpe
Undersökte ca 700 gravar.

1932 Holger Arbman
Undersökte 3 gravar.


Om du går in en bit in i Hemlanden och räknar de gravar du ser från en och samma plats så brukar det bli omkring 40 stycken, tänk då att här finns över 1600 gravar...

Förutom dessa 1600 gravar finns ett antal gravar som inte längre kan ses med blotta ögat, många gravar innehåller även mer än en person.

Men varför finns alla dessa gravar här?
Gravarna kan knappast bara hört till stadens befolkning och inte borde hantverkare och handelsmän vara i så dåligt skick att de dog och begravdes här i den omfattning vi ser.

Hemlandets gravar är också dyra gravar.
Förutom rika gravgåvor så var nog kostnaden att uppföra en grav väldigt stor. Bara att ta fram material som sten och jord måste ha krävt många arbetare under lång tid.

Fick man lov att köpa sig en plats i Hemlanden, fick man stå i kö, fanns det en verksamhet på Birka som bara arbetade med gravar, några man kunde eller måste anlita?

Så, vilka begravdes på Birka, och varför just här?

En sista men ack så viktig fråga, vem var den döde... efter döden?
Vi kan se att gravar fick besök, troligen av släkt och vänner. Man åt och drack rikligt vid den dödes grav, eller åt och drack man med den döde?

Det här är några av Birkas gåtor!


 
Snabblänkar till sidorna

1 - Borgs hage
xx gravar

2 - Borgberget och korset
Försvarsanläggning med borgvall och Ansgarsmonument.

3 - Garnisonen
Krigarnas område med husterrasser och brygga.

4 - Kammargravar
Rika gravar/rum under mark, svåra att se.

5 - Birkas hamn
Rester av hamnen finns på sjöbotten och markeringar på land för stenkistor/bryggfundament.

6 - Staden Birka, Svarta jorden
Här låg staden Birka. En vacker äng idag men under mark finns metrdjupa lämningar kvar av staden.

7 - Våtmark
En stor väg genom stadsvallen leder hit. Färskvatten, lertäkt eller?

8 - De fina kvarteren
Husterrasser med eftermiddagssol och utsikt över staden.

9 - Hemlanden
Över 1600 synliga gravar...

10 - Stadsvall 1
Den synliga stadsvallen i nordöst

10 - Stadsvall 2  
Södra stadsvallen är inte synlig idag men finns under marken. Markerad med klippt grässträng.

11 - Skålgropar
Ovanligt stora skålgropar, offerskålar. 

12 - Kugghamn
Outforskat område inte utan betydelse.

13 - Korshamn
Kan dölja spår av det äldre Birka.

14 - Salviksgropen
Avsides skyddad hamn? Ännu outforskad.

15 - Ormknös
xx gravar

16 - Grindsbacka
60 synliga gravar, 1000-talet

17 - Kvarnbacka
185 gravar

18 - Kärrbacka
xx gravar

19 - Långnabba puss
xx gravar

20 - Björkö by
Gård vikingatida anor.

21 - Ellholmens gravfält
Del av Birka på andra sidan sundet
xx gravar

22 Lindby brygga gravfält
Del av Birka på andra sidan sundet.
xx gravar

23 - Silverskatten
År 1898 hittades den första delen av silverskatten i Lindby

24 - Vårdkase
Ett varningssystem med stora eldar

25 - Runstensparken
Nutida runverkstad och utställning av gamla runstenar (avbildade) i nyskick med färg och beskrivning.

26 - Ångholmen
Museum, WC, Mat, Vikingatida hus och båtar mm

27 - Ansgarskapellet
Invigd 1930

Flotten
Med flotte alt. båt kan jag guida er till Birka

Stora kartan
Låt kartan visa dig Birka - Zooma in och klicka på platser du vill veta mer om.

Donation
Här kan du lämna ett bidrag till fortsatt arbete och uppmuntran.