Kvarnbacka har 185 synliga gravar, antalet har nog varit fler men många har förstörts genom åren.

Gravfälten Kvarnbacka och Borgs hage har nog varit ett och samma gravfält, från Borgberget i norr till vattnet söder om Kvarnbacka. 

Sjöfarare söderifrån blev nog mycket imponerade på sin väg till Birka när de möttes av ett kilometerlångt gravfält efter stranden (Kvarnbacka och Borgs hage tillsammans) och sedan fick  passera förbi, och under, Borgberget och Garnisonen innan de till slut kom fram till staden efter att ha rundat garnisonens udde.

Kvarnbackas gravar består av:

112 högar.
Högarna är 5-15 meter i diameter och 0,4-1,5 meter höga. Flera har kantkedja av större stenar, ca 0,9 meter. Några har grop i mitten.

En hög uppe på krönet har åt nordväst en utbyggnad på 5x4 meter och 0,4 meter hög, med kantkedja.

En av högarna har använts som jordkällare, en annan är avplanad och har använts som fundament för kvarn, "Kvarnbacka?".

55 runda stensättningar
Stensättningarna är 4-7 meter i diameter och ca 0,3 meter höga. En är ca 11 meter och 0,45 hög. Alla är övertorvade och några har kantkedja.

8 skeppssättningar
Skeppssättningarna är 10-20 meter långa och 3-5 meter breda och har ca 0,45 meter höga stenar. Skeppssättningarna är övertorvade och de har kantkedjor med stenar på ca 0,5 meter.

5 treuddar
Treuddarna har sidor på mellan 6-13 meter och är ca 0,45 meter höga. Alla är övertorvade och en eller två har synliga kantkedjor med stenar på ca 0,7 meter.

Hjalmar Stolpe undersökte 60 av gravarna i slutet av 1800-talet. Nästan alla var brandgravar. 

Läsa mer om Kvarnbacka?

Birkaportalen >


 
Snabblänkar till sidorna

1 - Borgs hage
xx gravar

2 - Borgberget och korset
Försvarsanläggning med borgvall och Ansgarsmonument.

3 - Garnisonen
Krigarnas område med husterrasser och brygga.

4 - Kammargravar
Rika gravar/rum under mark, svåra att se.

5 - Birkas hamn
Rester av hamnen finns på sjöbotten och markeringar på land för stenkistor/bryggfundament.

6 - Staden Birka, Svarta jorden
Här låg staden Birka. En vacker äng idag men under mark finns metrdjupa lämningar kvar av staden.

7 - Våtmark
En stor väg genom stadsvallen leder hit. Färskvatten, lertäkt eller?

8 - De fina kvarteren
Husterrasser med eftermiddagssol och utsikt över staden.

9 - Hemlanden
Över 1600 synliga gravar...

10 - Stadsvall 1
Den synliga stadsvallen i nordöst

10 - Stadsvall 2  
Södra stadsvallen är inte synlig idag men finns under marken. Markerad med klippt grässträng.

11 - Skålgropar
Ovanligt stora skålgropar, offerskålar. 

12 - Kugghamn
Outforskat område inte utan betydelse.

13 - Korshamn
Kan dölja spår av det äldre Birka.

14 - Salviksgropen
Avsides skyddad hamn? Ännu outforskad.

15 - Ormknös
xx gravar

16 - Grindsbacka
60 synliga gravar, 1000-talet

17 - Kvarnbacka
185 gravar

18 - Kärrbacka
xx gravar

19 - Långnabba puss
xx gravar

20 - Björkö by
Gård vikingatida anor.

21 - Ellholmens gravfält
Del av Birka på andra sidan sundet
xx gravar

22 Lindby brygga gravfält
Del av Birka på andra sidan sundet.
xx gravar

23 - Silverskatten
År 1898 hittades den första delen av silverskatten i Lindby

24 - Vårdkase
Ett varningssystem med stora eldar

25 - Runstensparken
Nutida runverkstad och utställning av gamla runstenar (avbildade) i nyskick med färg och beskrivning.

26 - Ångholmen
Museum, WC, Mat, Vikingatida hus och båtar mm

27 - Ansgarskapellet
Invigd 1930

Flotten
Med flotte alt. båt kan jag guida er till Birka

Stora kartan
Låt kartan visa dig Birka - Zooma in och klicka på platser du vill veta mer om.

Donation
Här kan du lämna ett bidrag till fortsatt arbete och uppmuntran.