Kärrbacka ligger ca 200 meter sydost om Björkö by.

Gravfältet brukar delas upp i tre delar, Stora och lilla kärrbacka och skogskärrbacka.

Kärrbacka har 45 synliga gravar
2 högar
1 röse
26 rektangulära gravar
10 runda stensättningar

4 treuddar
2 skeppssättningar

 

Gravfältet är delvis undersökt.

325x20-105 (NV-SÖ), bestående av ca 45 fornlämningar.
 

Dessa utgörs av:

1 röse
Röset är ca 20 meter i diameter och nästa 1,7 meter hög.
Stenarna är ca 0,4 meter stora och delvis lätt övermossade.
I röset finns två schakt, ett från SSÖ, 5-6 bred och 1,5-1,7 meter djup och ett från Söder 4-5 meter brett och ned till bottenskiktet. I schaktväggarna är talrika 0,3-0,4 m st stenar.

2 högar
Högarna är 8 respektive 10 m h och 0,7 respektive 0,6 m h. Båda har plant krön. Den större högen är skadad av grustäkt i SÖ delen.

ca 10 runda stensättningar
De runda stensättningarna är 3-10 m diam och 0,1-0,3 m h. Övertorvade med i ytan enstaka stenar, 0,2-0,4 m st. Tre har tendens till kantkedja, 0,1-0,2 m h, av 0,3-1,5 m (i regel 0,3-0,5) st stenar. Flera är mycket otydliga.

ca 26 rektangulära stensättningar
De rektangulära stensättningarna är 5-16x3-6 m (N-S till Ö-V) och 0,2-0,3 m h. Övertorvade. De flesta har kantkedja, 0,2-0,3 m h, av 0,4-1,5 m l stenar, ställvis utrasade.

2 skeppsformiga stensättningar
De skeppsformiga stensättningarna är 7 respektive 8 m l och 2,5 respektive 3 m br samt 0,2 respektive 0,3 m h. Övertorvade. Kantkedja, 0,2 m h, av 0,3-0,5 m l stenar. I stävarna är 0,6-0,9 l stenar, möjligen ursprungligen resta.

4 treuddar.
Treuddarna är 5-20 m i sida (en är 5 m och en är 17 m) och 0,3-0,4 m h (N, ÖSÖ, VNV till NÖ, ÖNÖ, SSV). Övertorvade med i ytan enstaka-talrika stenar, 0,2-0,3 m st. Kantkedja, 0,2-0,4 m h, av 0,3-0,8 m l stenar. 1-3 bevarade uddstenar, klumpformiga, 0,8-1 m st.

Terrassering, 18x5 m (NV-SÖ) och 0,1-0,4 m h. Ytan innehåller ställvisa 0,2-0,5 m st stenar. Den Ö kanten sluttar svagt uppåt och är ställvis kantad av 0,4-0,5 m l och 0,2-0,3 m h stenar. Den S kanten utgörs av en terrasskant, 0,3-0,4 m h. Den V kanten är tämligen rik på 0,3-0,6 m st stenar. Den N kanten är svåravgränsad.

 


 
Snabblänkar till sidorna

1 - Borgs hage
xx gravar

2 - Borgberget och korset
Försvarsanläggning med borgvall och Ansgarsmonument.

3 - Garnisonen
Krigarnas område med husterrasser och brygga.

4 - Kammargravar
Rika gravar/rum under mark, svåra att se.

5 - Birkas hamn
Rester av hamnen finns på sjöbotten och markeringar på land för stenkistor/bryggfundament.

6 - Staden Birka, Svarta jorden
Här låg staden Birka. En vacker äng idag men under mark finns metrdjupa lämningar kvar av staden.

7 - Våtmark
En stor väg genom stadsvallen leder hit. Färskvatten, lertäkt eller?

8 - De fina kvarteren
Husterrasser med eftermiddagssol och utsikt över staden.

9 - Hemlanden
Över 1600 synliga gravar...

10 - Stadsvall 1
Den synliga stadsvallen i nordöst

10 - Stadsvall 2  
Södra stadsvallen är inte synlig idag men finns under marken. Markerad med klippt grässträng.

11 - Skålgropar
Ovanligt stora skålgropar, offerskålar. 

12 - Kugghamn
Outforskat område inte utan betydelse.

13 - Korshamn
Kan dölja spår av det äldre Birka.

14 - Salviksgropen
Avsides skyddad hamn? Ännu outforskad.

15 - Ormknös
xx gravar

16 - Grindsbacka
60 synliga gravar, 1000-talet

17 - Kvarnbacka
185 gravar

18 - Kärrbacka
xx gravar

19 - Långnabba puss
xx gravar

20 - Björkö by
Gård vikingatida anor.

21 - Ellholmens gravfält
Del av Birka på andra sidan sundet
xx gravar

22 Lindby brygga gravfält
Del av Birka på andra sidan sundet.
xx gravar

23 - Silverskatten
År 1898 hittades den första delen av silverskatten i Lindby

24 - Vårdkase
Ett varningssystem med stora eldar

25 - Runstensparken
Nutida runverkstad och utställning av gamla runstenar (avbildade) i nyskick med färg och beskrivning.

26 - Ångholmen
Museum, WC, Mat, Vikingatida hus och båtar mm

27 - Ansgarskapellet
Invigd 1930

Flotten
Med flotte alt. båt kan jag guida er till Birka

Stora kartan
Låt kartan visa dig Birka - Zooma in och klicka på platser du vill veta mer om.

Donation
Här kan du lämna ett bidrag till fortsatt arbete och uppmuntran.