Världsarvsområdet Birka och Hovgården

HOVGÅRDEN
Birkas kungsgård
mobilversion


Delar ur Kalle Runristares Historiska Vandring

Under hela vikingatiden (ca. år 800-1100) fanns
en stor kungsgård på Adelsö.

På andra sidan sundet i söder låg Birka,
kungens stora handelsplats.

Vid denna tid reste man med båt över vatten och med släde över isarna. De stora skogarna som täckte större delen av landet var farliga och svåra att ta sig igenom.

Vatten mellan byar och gårdar förenade mer än de separerade. Därför ligger Hovgården och Birka på var sida om sundet, väl synliga inför varandra, de hör ihop.

Det var Kungen i Hovgården som byggde upp, styrde och beskyddade Birka.


Färdleden genom Mälaren från Södertälje och upp till
G:a Uppsala passerade framför Birka och Hovgården.

Att vara kung under vikingatid var inget man
föddes till, man blev kung för sin duglighet.

För att säkra sin ställning behövdes många
vänner och en imponerade kungsgård.

Till kungsgården bjöd kungen in viktiga personer till gillen och ting och med rika gåvor knöt han dem till sig.

Kungsgårdens strategiska placering intill farleden mot Gamla Uppsala garanterade rykte och respekt av förbipasserande. Redan på håll sågs det stora långhuset med drakar och  ornamentik, mäktiga kungshögar och troligen en helig lund på höjden.

Besökare och gäster till kungsgården erbjöds att lägga till i den skyddade hamnviken med stensatt kaj där senare en runsten restes.

Vår Historiska Vandring kan börja

Gör så här:
Titta på kartan och klicka på det nummer som du befinner dig vid så får du upp en sida om just den platsen.

START
introduktion till Hovgården.se/mobil

Helig lund? - Adelsö kyrka
Kungshögarna - Tre ej utgrävda kungshögar
Skopintull - En stormannagrav
Tingshögen - områdets högsta domstol / grav?
Vikingatida hamnvik - hit kom skepp och båtar
Stensatt kaj - här låg skepp och båtar
Runsten U 11 - dokument i granit från år 1165
Alsnöhus & Långhus - kungarnas boplats
Utsikt mot Birka - vacker historisk vy
Utsikt mot hamninlopp - från medeltid
Naust / Båtuppdrag - bakom kungliga fasaden
Närkällan - tillfälligt igenfylld 
Hovgårdsberg - det äldre Hovgården?


Till WEBBVERSION >