Start / Mobil
Nyheter
Historik
Fornlämningar
- Adelsö kyrka
- Alsnöhus
- Båtuppdrag
- Hovgårdsberg
- Kvinnograv
- Kungshögar
- Närkällan
- Medeltida hamn
- Runstenar
- Skopintull
- Terrass 1
- Terrass 2
- Tingshög
- Vikingatida hamn
Landhöjning
Guidade turer
Turism
Länkar
Förvaltningsrådet
Om & Kontakt

Adelsö kyrka

 
Kyrkans äldsta delar är
från slutet av 1100-talet

Det kan ha funnits en äldre träkyrka på platsen men inga spår av den finns kvar.

Ännu tidigare, före kristendomens intåg, är det troligt att det fanns en helig lund på platsen.

En helig lund är en omskött plats med stort vårdträd som genom sin grönska visar hur väl kungsgården mår. Här kunde man möta dåtidens många gudar gudar utskurna i trä och troligen en byggnad.

Alla spår av en tidigare lund är
idag borta eller ännu inte funna.

Externa länkar:

Wikipedia >

Svenska kyrkan >

Runstenarna >

 
Helig lund?

När en så gammal kyrka som Adelsö kyrka ligger på en historisk plats, en vikingatida kungsgård, så är det troligt att kyrkan byggdes på den gamla heliga lunden. En välvårdad kultplats med stort vårdträd av ask eller ek, gudabeläten av trä och troligt även en byggnad.

Tre anledningar till Adelsö kyrka skulle kunna ligga på den gamla lundens område är: 

1) Platsen är den bästa i området för heliga ting, väl synlig ut över fjärdarna och dåtidens resvägar.

2) Folk är vana att gå just hit i heliga ting, i dag likväl som för över 1000 år sedan.

3) Byte av tro görs bäst genom att ersätta, byta ut den gamla platsen mot en nya.

Om vi backar långt tillbaka i tid, till 500-talet så gör den högra vattennivån att platån där kyrkan står idag blir en udde på sydöstra Adelsö.

Om kungshögarna (som inte är undersökta) är lika gamla som Gamla Uppsalas (500-tal) så är det sannolikt att  det är gamla Hovgårdsberg lund och kungshögar.

 

Kyrkans historik

Kyrkan har en ovanliga placering, den står nära nära den norra kyrkogårdsmuren vilket kan tyda på att den vill visar upp sig mot söder och sjöfarande besökare. Den öppna platsen mot söder blir då som en inramning av kyrkan.

Inne i kyrkan mot öster. Till vänster bakom
predikstolen finns dörren till sakristian.
Förändringar över tid

Kyrka var från början byggd som ett långhus,
9,5 meter långt och 7 meter brett med ett smalare
kor som eventuellt avslutades med en absid.

1947 byggdes kyrkogårdsmuren ut mot väster, ett inhugget årtal, 1947, kan ses intill skarven mellan murarna på utsidan av norra muren. Man ser tydligt skillnad på den nya och gamla muren.

Den ursprungliga ingången till kyrkan var från söder och där fanns även ett vapenhus av trä.

1300-tal
Kyrkan byggs om och till flera gångar. Tegelvalven skapas och kyrkan får sitt torn. Sakristian byggs på norrsidan som förvaring av kyrkans värdeföremål. Idag finns två runstenar inmurade i sakristians norrvägg. Läs mer om dessa här >
 
1400-tal
koret breddades och byggs ihop med långhuset som nu omvandlas till en salkyrka.

1700-tal
Tornet får sitt nuvarande utseende och klockorna i den gamla klockstapeln på den största kungshögen flyttas in till sin nuvarande plats i tornet.

1800-tal
Ingången flyttas 1820 från den söder tornets västsida, samtidigt byggdes fönster på norrsidan och de gamla på sydsidan blir större. Tittar man noga inifrån på fönstren i södra sidan ser man tydligt hur de breddats fast bara åt ena hållet.

Idag är kyrkans ytterväggarna är vitputsade och alla tak har träspån. Uppgifter tyder på att kyrkan tidigare kan ha varit rödmålad.