Start / Mobil
Nyheter
Historik
Fornlämningar
- Adelsö kyrka
- Alsnöhus
- Båtuppdrag
- Hovgårdsberg
- Kvinnograv
- Kungshögar
- Närkällan
- Medeltida hamn
- Runstenar
- Skopintull
- Terrass 1
- Terrass 2
- Tingshög
- Vikingatida hamn
Landhöjning
Guidade turer
Turism
Länkar
Förvaltningsrådet
Om & Kontakt

Båtuppdrag, naustar

På baksidan, norr om, Alsnöhus
med sin stora vikingatida terrass fanns byggnader som smedjor, förråd och magasin, inte så imponerande byggnader men som var nödvändiga för att kungsgården.

Vid undersökningarna i Hovgården 1991 uppmärksammades arkeologerna av Anders Johansson, tidigare markägare, om två "diken" i sluttningen ner mot Mälaren. Dessa diken var inget mindre än två båtuppdrag (naustar) från två olika tider, vikingatid och medeltid.

Det södra båtuppdraget ligger högre upp från Mälaren och har en rundare form vilket tolkas som vikingatida. Det andra, mer V format, ligger närmare strandlinjen och tolkas som medeltida.
Båtuppdragen ligger bara 5-6 meter ifrån varandra.

Det vikingatida båtuppdraget fungerade säkert bra under många år men när landhöjningen gjorde att vattnet sjönk undan behövdes uppdraget förlängas. Den tänkta förlängningen var troligen för brant så man valde istället att anlägga ett nytt uppdrag 5 meter norr om det gamla där lutningen mot vattnet jämnare för att lättare kunna dra upp båtarna.