Start / Mobil
Nyheter
Historik
Fornlämningar
Landhöjning
Guidade turer
Turism
Länkar
Förvaltningsrådet
Om & Kontakt

Landhöjning i Hovgården under 5000 år
Använd pilarna nedanför bilden


För 2000 år sedan låg mesta av dagens Hovgården i vattnet.
Om kungshögarna och kyrkan hade funnits hade de legat vid stranden.
Hovgårdsberg däremot låg på Adelsös södra udde med kontroll över fjärden nedanför och med stora
ytor av odlingsmark och hagmark bakom sig i norr, bördig och röjd mark som redan då hade använts
långt tillbaka i tiden.