Start / Mobil
Nyheter
Historik
Fornlämningar
Landhöjning
Guidade turer
Turism
Länkar
Förvaltningsrådet
Om & Kontakt

Förvaltningsrådet
 
Riksantikvarieämbetet

Ordinarie ledamöter:
Jan-Gunnar Lindgren
jan-gunnar.lindgren@raa.se

Lena Johansson
lena.johansson@raa.se
Handläggare och Site Manager
för Birka och Hovgården

Länsstyrelsen i Stockholms län

Ordinarie ledamöter:
Schlyter Louise
louise.schlyter@lansstyrelsen.se
Enhetschef

Ekerö kommun

Ordinarie ledamöter:
Elisabet Lunde
elisabet.lunde@ekero.se
Nämndansvarig kultur och fritid

Leif Kåsthag
leif.kasthag@ekero.se
Planeringssamordnare

Adjungerad ledamot:
Stefan Pellén
stefan.pellen@ekero.se
Näringslivschef

  Den 1 januari 2015
övertog Statens fastighetsverk förvaltningen av Birka och Hovgården från Riksantikvarieämbetet.

Riksantikvarieämbetets uppgift var att vara samlande, förvaltande och pådrivande i kulturarvsarbetet och att verka för att världsarvet Birka och Hovgården bevaras och brukas på bästa sätt.

Länsstyrelsen i Stockholms län företräder kulturmiljön i samhällsplaneringen och ser till att lagar och andra föreskrifter till skydd för Birka och Hovgården följs.

Länsstyrelsen ger tillstånd till åtgärder, som exempelvis arkeologiska undersökningar, som rör lämningar eller miljöer som skyddas av lag.

Ekerö kommun ansvarar för att Birka och Hovgården tillvaratas i den fysiska planeringen, det vill säga vid till exempel ny eller ombyggnad av enskilda byggnader eller hela miljöer.

Kommunen och länsstyrelsen kan också besluta om bildande av kultur- och naturreservat samt ge dispenser från sådana bestämmelser och tillstånd till verksamheter som avser dessa områden.

Kommunen arbetar även för att kommunmedborgarna ska bli mer delaktiga i världsarven genom att utveckla dessa som besöksmål och uppmuntra verksamheter med direkt anknytning till det historiska kulturarvet.

Förvaltningsplan 2013-2018 pdf >

 

På Adelsö har vi skapat ett nätverk med föreningar, företag och enskilda som vill ta del av ny information från Förvaltningsrådet. För att Förvaltningsrådet på ett enkelt ska kunna kommunicera med oss har vi en e-postadress till alla. Adressen kan även användas som ett forum internt på Adelsö för att diskutera.

E-post till aktorer@hovgarden.se vidarebefordras omgående till alla på listan nedan. 


E-post:  aktorer@hovgarden.se är direkt länkad till samtliga kontaktpersoner nedan.
Adelsöbor som vill ta del av information från Förvaltningsrådet sänder kontaktuppgifter till info@hovgarden.se
 
Företag Mottagare Telefon Mobil E-post
Beryl Kornhill Beryl Kornhill 08-56052057 070-7554277 beryl@kornhill.eu
Café Hovgården Lene Wallin   070-2029963 lene@cafehovgarden.se
Cathrine Abrahamsson Cathrine Abrahamsson   070-3531000 info.cathrineabrahamsson@gmail.com
Kalle Runristare Karl Dahlberg 08-56051111 070-7764822 kalle@runristare.se
Lundkulla Produktion   08-560 515 60 070-655 07 68 info@lundkulla.se
Föreningar Mottagare Telefon Mobil E-post
Adelsö föreningsråd       info@adelso.se
Adelsö hembygdslag
- Ordförande
Anders Sahlén   070-2567455 info@adelsohembygdslag.se
anders.f.sahlen@telia.com
Adelsö IF       ove.wallin@telia.com
Alsnu vikingar
- Ordförande
Malin Rikardsdotter     info@alsnu.se
rikardsdotter@hotmail.com
Värna Adelsö       info@varnaadelso.se
Övriga Mottagare Telefon Mobil E-post