Start / Mobil
Nyheter
Historik
Fornlämningar
Landhöjning
Guidade turer
Turism
Länkar
Förvaltningsrådet
Om & Kontakt

Historik

Mälardalen
Under flera tusen år har Mälardalen varit ett speciellt område, genom landhöjningen har ständigt ny odlingsmark kommit i dagen som kunnat försörja en relativt stor folkmängd.

I alla tider har det förekommit strider och maktkamper, få kände sig helt trygga och säkra.
Men i Mälardalen fanns ett naturligt skydd, den trånga infarten vid dagens Stockholm och det grunda Södertälje var lättövervakade, Mälaren i sig var en labyrint av öar och fjärdar som krävde erfarna skeppare.

Handel och hantverksplatser samlade stora rikedomar som lockade till plundring, att då anlägga en handelsplats i den relativt skyddade Mälardalen var en god idé. Vi känner till
Helgö, Birka, Sigtuna och slutligen Stockholm, alla i Mälardalen.

Ytterligare en anledning till att just Mälardalen passade bra för handel var dess globala läge, åt alla vädersträck fanns kontakter och transportmöjligheter till exotiska varor. Från norr kom samiskt hantverk och fina pälsverk från fjällvärdens djur samt myrmalmsjärnet.
Från öster kom silver, karneol (en halvädelsten), siden och säkert kryddor och mycket mer. Från söder kom vin, honung, glas, bärnsten och frankiska svärd, de bästa svärd man kunde uppbringa och i öster låg Danmark, Norge och England med sina varor och med sin köpkraft.

Det trygga och bördiga Mälardalen låg som navet i ett hjul med kontakter till exotiska och dyrbara varor från fjärran länder och allt samlades här.

Hovgården
Hovgården som kungsgård under vikingatid och medeltid känner vi ganska väl till men hur såg det ut före vikingatid? Det fanns nog ett äldre Hovgården lite längre in på Adelsö vid dagens Hovgårdsberg. Med en vattennivå 7-8 meter högre än idag kom området vid Hovgårdsberg att bli en udde på dåtidens södra Adelsö. Här uppe finns idag gravfält från 500-600-talet.

Bronsålder
Med ännu högre vattenstånd, ca 15-20 meter över dagens nivå finns den bördiga marken på centrala Adelsö, runt dagens Grindby. Här uppe finns många lämningar efter bronsålder, både gravar och markeringar i form av rösen. Kanske var det här allt startade och att den maktstruktur som fanns flyttade ned i takt med att vattennivån sjönk undan för att slutligen hamna på den plats vi känner som Hovgården idag.

Se kartor hur förutsättningarna förändrades under 5000 år pga landhöjningen:
Visa Hovgårdens Landhöjning >