Start / Mobil
Nyheter
Historik
Fornlämningar
- Adelsö kyrka
- Alsnöhus
- Båtuppdrag
- Hovgårdsberg
- Kvinnograv
- Kungshögar
- Närkällan
- Medeltida hamn
- Runstenar
- Skopintull
- Terrass 1
- Terrass 2
- Tingshög
- Vikingatida hamn
Landhöjning
Guidade turer
Turism
Länkar
Förvaltningsrådet
Om & Kontakt

Hovgårdsberg

Den här delen av Hovgården var troligen en föregångare till dagens Hovgården.

Hovgårdsberg hade ett strategiskt läge på den del som var södra Adelsö före vikingatid. Landhöjningen på 6-8 meter gjorde att Adelsö tog slut här och var dess södra udde.

I den dåtida viken straxt väster om Hovgårdsberg mot norr vet vi leder upp mot flera boplatser från bronsålder. Vartefter landhöjningen trängde undan vattnet och ny brukbar mark kom fram föll det sig naturligt att bebyggelsen flyttade med strandlinjen. Till slut har området Hovgårdsberg det absolut bästa läget för en stor gård på södra Adelsös udde.

När vi närmar oss vikingatid förändras allt ytterligare, sundet i söder grundas upp och vid lågvatten växer dåtidens Adelsö ihop med den södra delen. Boplatsen Hovgårdsberg hamnar i ett allt sämre läge långt ifrån de nya farlederna. 

Samtidigt grundas även dagens Hovgården upp och den landtunga, udde som som blir plats för kungarnas långhus och slott blir nu ett attraktivt område. Helt nära farleden mellan Södertälje och Gamla Uppsala. Här kunde de vikingatida kungarna visa upp sin mäktiga kungsgård i all sin prakt och vinna respekt och bli omtalade. En viktig ingrediens för att behålla sin position som kung vid denna tid. 

Du kan följa landhöjningen och förutsättningarna vid Hovgårdsberg här >

Det är runt år 700 som det är troligt att det gamla Hovgårdsberg bit för bit flyttar ner mot nuvarande Hovgården. De stora kungshögarna kanske byggs då men det är också troligt att de redan fanns där som markering till Hovgårdsberg. I så fall är kungshögarna av samma ålder som kungshögarna vid Gamla Uppsala, ca 500-talet.

Hovgårdsbergs stora gravfält är till större delen äldre än vikingatid och är fantastiskt fina men svåra att se. Tidig vår/snöfri senvinter rekommenderas. Runt 1920 var Hanna Rydh här och både inventerade och grävde ut ett stort antal gravar. Hennes karta över gravfältet visar på en mångfald av olika gravtyper.

I gravfältets sydöstra del finns Närkällan, ett namn som antyder att området långt äldre än vikingatid.