Start / Mobil
Nyheter
Historik
Fornlämningar
- Adelsö kyrka
- Alsnöhus
- Båtuppdrag
- Hovgårdsberg
- Kvinnograv
- Kungshögar
- Medeltida hamn
- Närkällan
- Runstenar
- Skopintull
- Terrass 1
- Terrass 2
- Tingshög
- Vikingatida hamn
Landhöjning
Guidade turer
Turism
Länkar
Förvaltningsrådet
Om & Kontakt

Medeltida hamn

Utefter dagens strandlinje söder om Alsnöhus finns en
uppbyggd strandkant av sten, grus och pålar 8b.

Det är resterna av den medeltida yttre hamnen som bör
ha byggts upp då den vikingatida hamnviken blivit alltför
grund och därmed obrukbar.

Bakom den stora eken söder om Alsnöhus finns en öppning
kvar med en liten lagun, det är allt som återstår av den
medeltida hamnanläggningens inlopp.