Start / Mobil
Nyheter
Historik
Fornlämningar
- Adelsö kyrka
- Alsnöhus
- Båtuppdrag
- Hovgårdsberg
- Kvinnograv
- Kungshögar
- Närkällan
- Medeltida hamn
- Runstenar
- Skopintull
- Terrass 1
- Terrass 2
- Tingshög
- Vikingatida hamn
Landhöjning
Guidade turer
Turism
Länkar
Förvaltningsrådet
Om & Kontakt

Närkällan

Namnet Närkällan antyder att källan är gammal, troligen
äldre än vikingatid. Enligt sägen bar källan öns bästa vatten.

Omkring år 1960, strax efter att nya prästgården byggts
upp intill Närkällan, lät prästen rengöra och använda den
till dopkälla.

Nästa präst var mindre tolerant och ville inte ha en hednisk
källa på tomten så han lät han fylla den med schaktmassor.

I dag syns bara några välmående björkar på platsen och
en informationsskylt. På sikt borde källan återställas.