Start / Mobil
Nyheter
Historik
Fornlämningar
Landhöjning
Guidade turer
Turism
Länkar
Förvaltningsrådet
Om & Kontakt

Nyheter
om Världsarvet Birka och Hovgården
 
2015

2015-05-05
Ny runsten hittad på Birka
En del av okänd runsten hittades i ett odlingsrösena i Svarta jorden.
Röd sandsten med tunna och smala ristade linjerna, de 5-7 runorna är svårtolkade.
Efter rengöring och undersökning bör bättre tolkning kunna göras.

2015-01-01
Statens fastighetsverk övertar förvaltningen av Birka och Hovgården från Riksantikvarieämbetet.

2014

2014-05-13
Nytt från Birka
Fynden från fjolårets grävning och Runstenen från Björkö by visas på Birkamuseet.
Dessutom finns några av föremålen från förra årets grävning finns att beskåda.
Läs mer >

2014-05-03
Hovgården lyfts fram i RAÄ nya satsning med start 17 maj 2014

Från Midsommar och fram till 8 oktober kommer även utställningen: "Plats för arkeologi"
(tidigare i Birkamuseet) att visas i Hovgården.
Läs mer >

2014-04-28
Arbete fortgår med nya webbsidorna för Hovgårdens Fornlämningar.
Ny bättre karta som visar fler fornlämningar samt mer och utförligare information.

2014-02-23
Ny runa på runsten U 10 i Adelsö kyrka
Fotografering med släpljus av runstenarna i sakristian, Adelsö kyrka.
Tycker mig kunna se helt nya detaljer i släpljusets sken på runsten U 10 (som ännu inte har
kunnat tolkats). Antydan till ett N där en runa saknas och början av en huvudstav i slutet.
Tycker även att några av runorna på rad 2 är fel uppmålade.
Runolog är informerad i hopp om att lösa en av Ekerös äldsta skrifter.
2013

2013-12-12
Nya Förvaltningsplanen för Birka och Hovgården är klar.
Länk till pdf version >

2013-12-12
Skopintull överraskar med nya fynd
I en sekundärgrav fanns ett bevarat ägg i en urna Läs mer på Linda Wåhlanders blogg >

Eller direkt på Historiska museets sida >

2013-10-21
Strömma satsar i Hovgården

Den 21 oktober 2013 var det möte i kommunhuset, Ekerö om Hovgården.
Peder Ling, verksamhetschef på Birka, berättade om nya planer med mer fokus på Hovgården.

Redan våren 2014 planerar Strömma köra fler turer mellan Hovgården och Birka och dessutom fasta turer med guide från Café Hovgården genom kungsgården och till väntande båt som tar besökare vidare till Birka. Besökare ska kunna boka sin resa på Café Hovgården. För att kunna köra fler och tätare turer planeras mindre passbåtar som tar från 12 personer och uppåt. Peder påpekade att det är i planeringsstadiet och att: "inget hugget i sten". 

Lena Johansson (RAÄ) berättade att den nya versionen av Förvaltningsplanen är klar och kommer att publiceras nu i slutet av oktober.

Med på mötet var:
Från kommunen: Stefan Pellén, Lisa Lunde och Johan Elfer
Från Adelsö: Lene Wallin, Malin Rikardsdotter, Beryl Kornhill, Ove Wallin, Kalle Runristare
Från RAÄ: Lena Johansson.

2013-10-03
En ny webbsida har lagts till (Förvaltningsrådet) för att förenkla kontakt
mellan förvaltningsrådet och berörda aktörer på Adelsö.
 
2013-07-10
Undersökningar med magnet och georadar i Birka och Hovgården.

Ett treårsprojekt där marken, både Birka och Hovgården, ska inventeras för att se vad som
döljer sig under mark. Resultatet som ännu inte har publicerats eller har ett datum blir troligen
riktigt trevligt.
Vetenskapsradion hade ett inslag i ämnet 2008 som beskriver möjligheterna: LÄNK >
 

2013-08-25
Arkeologidagen på Alsnu udd
Ett återkommande evenemang runt hela Sverige där arkeologi står i fokus.
På Alsnu udd låter man besökare få detaljerad information om bygget av den vikingatida
gården samt mycket mer som rör vår historia, guidade turer, hantverk och god mat lagad
över öppen eld.
Årets tema blir vikingatida mjöd och berättelse om runstensfragmentet från Alsnöhus
Provsmak av mjöd för de som har med sig eget dryckeshorn.
Tid: 12:00 till 15:00

 
2013-07-20 + 21
Vikingarnas dagar på Alsnu udd
Under helgen kommer Alsnu vikingar bjuda in andra vikingar
till Gille och ting. Gäster kommer troligen mest sjövägen i
tidsenliga båtar och kläder.
Detta är i huvudsak ett internt evenemang men besökare
är välkomna även om ingen eller endast lite publik service
kommer att finnas i området.
 
2013-06-01
Café Hovgården får ett "Vikingabibliotek"
Gröna ön Adelsö inviger en info skyllt i Café Hovgårdens område med information om Hovgården,
En utomordentligt fin, dubbelsidig skyllt med både bilder, text och det senaste tolkningarna om
Hovgården.
 
2013-02-20
Gamla parkeringen blir återvinningsstation
Gamla parkeringen och bussparkeringen intill Adelsö kyrka har blivit återvinningsstation.
Besökare till Hovgården hänvisas nu till nya stora parkeringen vid fotbollsplanen där även
nya entrén till Världsarvet ligger. 
Läs mer här >
 
2013-02-13
Birkas runsten byggs ihop

Genom åren har flertalet bitar av minst en runsten dykt upp i jorden på Birka, senaste fyndet
var hösten 2012. Nu har forskaren och arkeologen Magnus Källström satt ihop flera av dessa
bitar och lyckats ge oss både en aning om den ursprungliga runstenens storlek, form,
ornamentik och runinskrift.
Läs mer här >
 
2013-01-10
Möte om Hovgårdens framtid
i Adelsö hembygdsgård.
2007 års förvaltningsplan om Hovgården framtid ska uppdateras.
Ny förvaltningsplan beräknas kunna bli antagen 30 juni 2013 
Alla deltagare på mötet fick möjlighet att lämna synpunkter och idéer.
Läs inbjudan till mötet > (pdf)
Läs 2007 års förvaltningsplan >
 
2013
Ny bok om Birka: BIRKA NU

Ett stort antal forskare presenterar sitt pågående arbete.
Utgiven av Charlotte Hedenstierna-Jonson 
Läs mer >
2012

2012-10-17

Nytt runstensfragment hittas på Birka

En större bit röd sandsten med runinskriften: . . stain x rais . . .
Läs mer >
 
2007
2007
Ny runhäll hittas söder om Birka vid Bornshuvud intill fyren
Runristaren Östen verkar kantat färdleden mellan Södertälje och Birka med runristningar

Skribenter/författare sökes

både till hjälp med webbsidans befintliga texter men även för publicering av egna verk under eget namn om Hovgården.
Kontakt: info@hovgarden.se

Syftet med denna webbsida är att samla och presentera det material som finns tillgängligt för skolor, besökare och övriga med intresse av Hovgårdens långa historia.

Jag som bygger denna webbsida är
Kalle Runristare och jag gör arbetet ideellt och bekostar med egna medel. 

Om ni finner ofärdiga webbsidor beror det nog på att dessa är under arbete.
Ha överseende...

Har du tid och lust att påpeka stavfel och fel på länkar mm?
Bifoga då länk till aktuell sida så uppdaterar jag snarast.
Jag blir alltid glad sådan hjälp!