Start / Mobil
Nyheter
Historik
Fornlämningar
- Adelsö kyrka
- Alsnöhus
- Båtuppdrag
- Hovgårdsberg
- Kvinnograv
- Kungshögar
- Medeltida hamn
- Närkällan
- Runstenar
- - Runsten U 1
- - Runsten U 2
- - Runsten U 3
- - Runsten U 10
- - Runsten U 11
- Skopintull
- Terrass 1
- Terrass 2
- Tingshög
- Vikingatida hamn
Landhöjning
Guidade turer
Turism
Länkar
Förvaltningsrådet
Om & Kontakt

Runsten U 1
 
Alla runstenar i Hovgården
 
Runsten U 11
Stort granitblock vid det
vikingatida hamninloppet.
Runinskrift:
Råd du över runorna!
Rätt lät rista, Tolir bryte
i Rod åt konungen.
Tolir och Gyla lät rista
(dessa runor) makarna båda efter sig märke.
Håkon bjöd rista / Snri---

Runsten U 1
Röd sandsten.
Tidigare använd som tröskelsten till sakristian.
Nu inmurad i sakristians
vägg intill runsten U 10.
Runinskrift:
Eskil lät resa denna sten
efter --- sin fader, en
god bonde.

Runsten U 2
Förstörd/förlorad.
Tröskelsten till kyrkan.
Troligen röd sandsten.
Runinskrift:

Ofeg och ---björn de lät resa dessa stenar efter Ärnbjörn, sin fader.
Gud hjälpe hans själ!
Förstörd
och
förlorad

Runsten U 3
Fragment, röd sandsten
hittad vid utgrävning av
Alsnöhus 1916
Runinskrift:
aslua-a . . . ulbi

Runsten U 10
Röd sandsten.
Hittad 1920 intill gravfältet i Dalby, norra Adelsö. 
Nu inmurad i sakristians
vägg intill runsten U 1. Runinskriften är ännu inte tolkad .

Runinskrift:
aftybisontist-nsai
aklkukathif


Runor på föremål

Magiska runor på bronsbläck

Vid utgrävning 1992 hittades ett runbläck
med 52 magiska runor framför runsten U 11.

Tegelsten med runor.
Vid utgrävningen av Alsnöhus 1916 hittades
en tegelsten med runor.

Info om U 1 kommer senare under sommaren 2014
Arbete pågår.