Start / Mobil
Nyheter
Historik
Fornlämningar
- Adelsö kyrka
- Alsnöhus
- Båtuppdrag
- Hovgårdsberg
- Kvinnograv
- Kungshögar
- Medeltida hamn
- Närkällan
- Runstenar
- - Runsten U 10
- Skopintull
- Terrass 1
- Terrass 2
- Tingshög
- Vikingatida hamn
Landhöjning
Guidade turer
Turism
Länkar
Förvaltningsrådet
Om & Kontakt

Runsten U 10
Detaljerade bilder med släpljus

Runstenen av röd sandsten hittades år 1920 i Dalby på norra Adelsö, runinskriften är ännu inte löst. Runstenen förvaras idag i Adelsö kyrka, inmurad i sakristian.

I Upplands Runinskrifter kan man ordagrant läsa följande:
---------------------------------------------------------
Till läsningen:
Inskriften synes sakna ordskillnadstecken.

Före 1 a finnes en rak stav, som troligen utgör ett ramstreck, förbindande de båda omgivande kantlinjerna.

Mellan 2 f och 3 t finnas spår av ristning, men någon runa har icke haft plats.

4 y är tydligt stungen.

11 i: kan möjligen ha varit ett n (däremot icke a).

Mellan 13 t och 14 n förefaller ytan att vara skadad.
Möjligen har här funnits en runa, men inga säkra spår finnas numera.
(Med släpljusbilder som visas nedan kan man ev. se ett n här)

I 19 k finnes endast en bistav till höger synlig; runan kan emellertid
möjligen ha varit m.

21 k osäker.

22 uk en tämligen klumpigt tecknad binderuna, ej fullt säker.

25 (th), knappast b.

De sex första runorna kunna tolkas aft ybi, d.v.s Aft Öpi "Efter Öpir".
Av den övriga delen av inskriften har jag inte kunnat få språklig mening

 
 
 
 

Bilderna är "klickbara" för att komma till STORA originalbilder.
Originalbilderna är mellan 2-6 Mb och öppnas i egna fönster eller nya flikar.
Själv skulle jag öppnat alla bilder och laddat ner på min hårddisk för att lättare kunna jämföra i efterhand.

         
     
       

 

   
         
   
4 bilder i en bild på det stungna U-et