Start / Mobil
Nyheter
Historik
Fornlämningar
- Adelsö kyrka
- Alsnöhus
- Båtuppdrag
- Hovgårdsberg
- Kvinnograv
- Kungshögar
- Medeltida hamn
- Närkällan
- Runstenar
- - Runsten U 1
- - Runsten U 2
- - Runsten U 3
- - Runsten U 10
- - Runsten U 11
- Skopintull
- Terrass 1
- Terrass 2
- Tingshög
- Vikingatida hamn
Landhöjning
Guidade turer
Turism
Länkar
Förvaltningsrådet
Om & Kontakt

Runsten U 10

Runstenen hittades 1920 norr om gården Stora Dalby på norra Adelsö. Enligt uppgift hittades den i ett mindre grustag i åsens västra kant intill vägen.

Stenen lär ha legat dold i gruset i sned position, troligen nedfallen från slänten ovanifrån där ett vikingatida gravfält finns. Var och hur stenen ursprungligen varit placerad är svårt att veta.

Redan 1920 fraktades stenen till Adelsö kyrka och sakristian där den senare murades in i väggen.

Röd sandsten: 0,93 cm x 0,42
Ytan är skrovlig med runinskrift i två rader.
Runorna är fint ristade och grunda och orden verkar sakna skiljetecken.

Runinskrift enligt Upplands Runinskrifter:

Rad 1: aftybisontistnsai / Rad 2: aklkukai(th)if

Januari 2014 besöktes sakristian för fotografering. Med hjälp av släpljus framkom fler detaljer och eventuellt även en saknad runa.

Om runinskriften skulle kunna läsas kan det vara en av de äldsta skrifterna på Ekerö, i alla fall på Adelsö.

Nedan finns ett urval av de bästa bilderna, för forskningens skull går det att "klicka" på bilderna för att se originalbilden.