Start / Mobil
Nyheter
Historik
Fornlämningar
- Adelsö kyrka
- Alsnöhus
- Båtuppdrag
- Hovgårdsberg
- Kvinnograv
- Kungshögar
- Medeltida hamn
- Närkällan
- Runstenar
- Skopintull
- Terrass 1
- Terrass 2
- Tingshög
- Vikingatida hamn
Landhöjning
Guidade turer
Turism
Länkar
Förvaltningsrådet
Om & Kontakt

Skopintull

Här begravdes en storman, kanske en kunglighet, i början av 900-talet.


Stormansgraven Skopintull från nordöst

De ovanligt många och rika föremål som hittades vid utgrävningen 1917 ger oss
en god bild av hur en rik begravning gick till och hur man tänkte sig livet efter
döden.

I fören på en 10-14 meter lång båt placerades den döde, klädd i finaste kläder
på fällar av järvskinn. Men han begravdes inte ensam, i graven fanns ytterligare
en person, kanske en betjänt som frivilligt följde med då nästa liv garanterade ett
långt liv i skuggan av både rikedom och makt.

Med sig i graven fick de båda mat och dryck, spelpjäser att roa sig med, kam och
smycken för att bli fina inför resor samt silver i form av mynt och smycken att
handla för.

Förutom att de skulle kunna segla med båten i sitt nästa liv fick de även varsin häst
att rida på samt ett föl. En av hästarna bar ett originalgjutet betsel av brons med fin
ornamentik.

Den döda stormannen uppskattade nog att jaga eftersom det fanns både hundar av
olika storlek och rovfåglar för jakt i graven.

Att jaga med rovfågel under vikingatid var en kunglig sport och i Skopintull hittades
både duvhök, sparvhök, jaktfalk och havsörn.

I graven fanns även hela eller delar av andra djur som ko, får, get, svin, flera
fiskarter, en katt, ett lodjur och en björn.

När alla föremål, djur och människor fanns på plats, brändes allt. När man senare
petade i den varma askan hittades både brända benbitar och metallföremål som
överlevt elden.

Någon hämtade en kittel, en hink av brons med ursprung från det dåtida Ryssland,
för att lägga allt i.

Före kitteln fylldes klippte någon av sig håret och la det på kittelns botten. Kanske
var det den avlidnes fru som på detta sätt ville visa sin sorg och befästa den fram
tills den dag då hennes långa hår hade vuxit ut igen.

På den avklippta hårlänken i kittelns botten placerades nu brända rester av ben och
metall. Den fyllda kitteln ställdes i kolhärdens mitt och allt täcktes med sand, sten och
grus tills det blev en ordentlig hög, överst kom ett lager jord.

Alla dessa föremål och fler från Skopintull finns att se på Historiska museet i
Stockholm i den vikingatida utställningen, montern heter: ”Skopintull på Adelsö”.