Start / Mobil
Nyheter
Historik
Fornlämningar
- Adelsö kyrka
- Alsnöhus
- Båtuppdrag
- Hovgårdsberg
- Kvinnograv
- Kungshögar
- Medeltida hamn
- Närkällan
- Runstenar
- Skopintull
- Terrass 1
- Terrass 2
- Tingshög
- Vikingatida hamn
Landhöjning
Guidade turer
Turism
Länkar
Förvaltningsrådet
Om & Kontakt

Terrass 2

Outforskat område med stor potential

Här norr o om Alsnöhus och den vikingatida terrassen finns en till terrass, längre och kanske bättre för ett vikingatida långhus.

Vindarna på Adelsö kommer oftast från nordväst vilket gör detta område till läsida. Här intill ligger även de två båtuppdragen
(naustarna) från vikingatid och medeltid.

Det finns en ensam registrerad fornlämning (röse) längst i norr som påvisar aktivitet i området, vad det verkligen är är svårt att veta utan grundligare undersökning men att det skulle vara en ensam grav verkar inte troligt i mina ögon, antingen finns det fler som ännu är oupptäckta eller så är det något annat som hör ihop med den stora terrassen.

Förutom att det här är läsidan av Hovgården så ligger även den stora färdleden direkt nedanför terrassen mot Gamla Uppsala och Forn Sigtuna.
Vi vet hur viktigt det var för kungar och stormän att synas för att finnas i folks medvetenhet och det här är en mycket bra plats. Nackdelen skulle vara att det är sämre ögonkontakt med Birka.

Tidig vår kan man se antydningar till eventuella stenkistor vid den dåtida strandlinjen öster om terrassen. På terrassen finns idag en lång mur av stenar som skulle kunna komma ifrån huset/husen på terrassen. Murens ålder och funktion är inte utredd men troligen en gränsmarkering under medeltid eller senare. Kanske fanns det odlingar på terrassen då.

Sommaren 2013 pågick undersökningar i Hovgården med markradar.
På min inrådan undersöktes terrassen och mycket riktigt framkom rester av byggnader på terrassen. Ålder och storlek samt funktion återstår att se vid en framtida undersökning.

/ Kalle Runristare