Start / Mobil
Nyheter
Historik
Fornlämningar
- Adelsö kyrka
- Alsnöhus
- Båtuppdrag
- Hovgårdsberg
- Kvinnograv
- Kungshögar
- Medeltida hamn
- Närkällan
- Runstenar
- Skopintull
- Terrass 1
- Terrass 2
- Tingshög
- Vikingatida hamn
Landhöjning
Guidade turer
Turism
Länkar
Förvaltningsrådet
Om & Kontakt

Tingshög

Väster om den största kungshögen, i hörnet på andra sidan vägkorsningen, ligger en
stor men låg hög med plan ovansida som är bevuxen med lönnar. Den har sedan
länge kallats för tingshögen och bör ha varit områdets högsta domstol.

Att lägga gravfält, tingsplats och helig lund i samma område har en viktig funktion, att
på tinget känna närheten till förfäder, gudar och makter när domarna fastställdes gav
säkert extra kraft och tyngd till de beslut som fattades här.

Det finns en osäkerhet om tingshögen eftersom den inte är utgrävd och daterad.
Det skulle det kunna vara en kvinnograv som hör till den största kungshögen. Andra
tror att både tingshög och de tre kungshögarna är långt äldre och likt högarna i
G:a Uppsala från 500-600 tal.

Med den tidens vattennivå skulle högarna legat som tydliga landmärken vid dåtidens
strand och hört till det äldre Hovgården, området vid Hovgårdsberg.