Start / Mobil
Nyheter
Historik
Fornlämningar
- Adelsö kyrka
- Alsnöhus
- Båtuppdrag
- Hovgårdsberg
- Kvinnograv
- Kungshögar
- Medeltida hamn
- Närkällan
- Runstenar
- Skopintull
- Terrass 1
- Terrass 2
- Tingshög
- Vikingatida hamn
Landhöjning
Guidade turer
Turism
Länkar
Förvaltningsrådet
Om & Kontakt

Vikingatida hamn

Under vikingatid stod vattennivån i Mälaren ca 5 meter högre upp på land än idag pga landhöjningen. Då fanns här en naturlig hamnvik, väl skyddad från vind och vågor, och väl lämpad för kungens gäster att lägga till vid med sina dyrbara båtar och skepp.

Hav och sjöar var de stora färdvägarna.
Under vikingatid fanns få vägar på land och skogarna var enorma, att gå vilse var förenat med livsfara, dessutom fanns det både troll, jättar och andra väsen som lurade där.

Man föredrog att färdas över vatten eller på is vilket gjorde att din närmaste granne inte fanns på andra sidan ön utan på ön på andra sidan sundet som Birka och Hovgården ligger än idag.

Stensatt kaj

På hamnvikens östra sida lät man bygga en stensatt kaj, troligen beklädd med trä.

Några hundratal år senare, när vattennivån sjunkit lät man bygga ytterligare en stensatt kaj lite lägre än den förra, mellan dessa blev då en avlastningsplats och gångväg.

Under mark finns än idag rester av dessa stensatta kajer, därav den skarpa kant utefter hela östra sidan. Mot söder slutar den översta delen av kajen, den äldsta, bakom och under, runstenen.

Den lägre och yngre kajen fortsätter lite längre och ligger i linje med skylten för runstenen och förbi.

Nedanför runstenen syns något som liknar en tredje kajkant, det är en utfyllnad från senare tid för att bonden skulle kunna komma åt åkermarken i den gamla hamnvikens botten.