Gravfältet Borgs Hage

Ursprungligen har det troligen varit ett ända stort grafält utefter Birkas västra strand, från Kvarnbacka i söder till kammargravarna i norr.

Besökare som kom in i Mälaren från söder såg först Kvarnbackas gravfält och sedan Borgs hage, sedan kom Borgberget med sina branta klippor och krigarnas garnison. Efter att sett allt detta kunde besökarna runda udden och komma fram Birkas hamn.

Gravfälten och försvarsanläggningen utefter besökarnas färdväg in till Birka måste varit imponerande och ingivit respekt, vilket också troligen var syftet.

För inte så länge sedan upptäcktes två husgrunder mitt i gravfältet, dessa är ännu inte undersökta. Jag har markerat dessa på kartan som grå fyrkanter med stenar.

Om du kommer från Ångholmen
Efter att du passerat museet och grindarna ser du Borgs hage rakt fram, på andra sidan ängen (som då var sjöbotten). Eftersom gravarna ligger ända ner mot den vikingatida stranden kan du enkelt se var strandlinjen gick under vikingatid.

Går du tvärs över ängen hittar du en stig som leder till en öppen plats omgärdad av stora gravhögar och med en stor upprest rest sten. Platsen har en speciell känsla idag och hade nog det även för tusen sedan. "Stanna upp och lägg dina händer på stenen och känn efter".

Fortsätter du stigen genom Borgs hage kommer du fram till borgvallens södra del, jag rekommenderar att du väntar med att gå in i borg och istället följer borgvallens utsida åt höger (åt öster).

Följ borgvallen tills du kommer till den norra delen och kan gå in genom den stora Kungsporten, då får du uppleva borgvallens storlek och längd samtidigt som du får du en bra överblick av dalgången nedanför där staden Birka en gång låg.

 

Borgberget

Läs mer om Borgs hage:

Birkaportalen >


 
Snabblänkar till alla sidor

1 - Borgs hage
Ett gravfält med över 400 gravar

2 - Borgberget och korset
Försvarsborg med vall och ett stenkors från 1800-talet, Ansgarsmonumentet.

3 - Garnisonen
Krigarnas område med husterrasser och brygga.

4 - Kammargravar
De rikaste gravarna på Birka är utformade som dolda rum i marken.

5 - Birkas hamn
Rester av hamnens träkonstruktioner finns kvar på sjöbotten. På land idag finns markeringar för stenkistor.

6 - Staden Birka, Svarta jorden
Här låg staden Birka.
Idag en vacker äng men under mark döljer sig meterdjupa lager av stadens olika skeden.

7 - Våtmark
En stor väg genom stadsvallen leder hit. Färskvatten, lertäkt eller?

8 - De fina kvarteren
Husterrasser med eftermiddagssol och utsikt över staden.

9 - Hemlanden
Över 1600 synliga gravar av olika form och storlek.

10 - Stadsvall
Birkas stadsvallar, den synliga i nordöst och den dolda i söder.

11 - Skålgropar
Ovanligt många och stora skålgropar i ett begränsat område. En helig plats före vikingatid? 

12 - Kugghamn
Ett outforskat område med hallbyggnad och båtuppdrag.

13 - Korshamn
Hallbyggnader som kan ge oss en ny bild av staden Birka och tiden före. 

14 - Salviksgropen
En av Birkas gåtor.
En skyddad lagun och hamn?
Äldre än Birka?

15 - Ormknös
Ett vackert gravfält med 15 gravar från Birkas äldsta tid.

16 - Grindsbacka
Ett igenvuxet gravfält med 60 gravar, troligen från 1000-talet

17 - Kvarnbacka
Gravfältet har 185 gravar, några är stora skeppssättningar.

18 - Kärrbacka
Ett gravfält med 45 gravar

19 - Långnabba puss
15 synliga gravar i skogen på Birkas baksida.

20 - Björkö by
Gård med vikingatida anor.

21 - Ellholmens gravfält
En ö under vikingatid med 5 olika typer av gravar.

22 Lindby brygga gravfält
En del av Birka finns även i Lindby på Adelsö, ett gravfält med 20 gravar.

23 - Silverskatten
År 1898 hittades den första delen av silverskatten i Lindby

24 - Vårdkase
Ett varningssystem med stora eldar

25 - Runstensparken
Nutida runverkstad och utställning av gamla runstenar (avbildade) i nyskick med färg och beskrivning.

26 - Ångholmen
Museum, WC, Mat, Vikingatida hus och vikingaskepp mm

27 - Ansgarskapellet
Invigd 1930

Guide
Birka och Hovgården

Båt från Adelsö till Birka med guidade visningar.  

Stor karta
Södra Adelsö och Birka.
Från Runstenspark till Björkö by.
Zooma in, sök och klicka.

Donation
När du vill uppmuntra till fortsatt arbete av webbsidan om Birka och Hovgården.