BORGBERGET
En rik stad som Birka behöver ett starkt skydd och försvar för att stadens invånare ska känna sig trygga och våga bedriva sin verksamhet här.


Här i borgen kunde man söka skydd vid överfall.


År 1834 restes korset
på Borgbergets högsta punkt. 
Korset, eller Ansgarsmonumentet, restes till 1000 års minnet av munken Ansgars första besök till Birka år 829.

Korset, eller Ansgarsmonumentet, restes till 1000 års minnet av munken Ansgars första besök till Birka år 829.
Birkaportalen >


Borgvallen.

Borgvall är 350 meter lång och 2-3 meter hög. Den omsluter berget på alla sidor utom i väst där berget istället stupar brant ner mot vattnet.


På vallen, som är byggd av sten och jord, har det funnits en träkonstruktion, ett bröstvärn, som skyddade Birkas försvarare när de höll stånd mot fienden med spjut, pil och båge.


Borgvallen har 3 öppningar, den största i norr kallas Kungsporten.


Borgvallen har bränts flera gånger och byggts upp igen, varje gång lite kraftigare och högre. 


Graven i borgvallen
I vallen, lite öster om Kungsporten, kan du se en toppen på en stor sten sticka upp. Det är en inbäddad grav.

Vid en undersökning av vallen 1996 hittades en grav från 700-talets mitt under den stora stenen.

Innan borgvallen byggdes begravdes en kortvuxen och lite klent bygd man på platsen. Han begravdes någon form av kista eller låda som i sin tur placerades i en nedgrävd kammare, (kammargrav).
I kammaren fotända på en upphöjning fanns en häst, en 3-4 år gammal hingst. Vid mulen hittades ett näverföremål. Förutom hästen fick han med sig kniv, pincett av brons och någon form av en liten ask, även rester av tyg, skinn och fjädrar hittades.

Ovanpå graven hade en annan man placerats, han var illa tilltygad och skelettet låg i oordning men man kunde ändå se att han var ca 45-50 år, var större och kraftigare och hade dåliga tänder. Mannans kropp hade blivit illa behandlad efter sin död med krosskador på skelettet.

Ovanpå de två männen fanns något som liknade en golvyta med packad lera och mindre stenar. Där hittades spår av måltider i form av obrända ben från nöt, svin får eller get. Här fanns även delar av keramikkärl med spår av matrester på insidan. Keramiken var tillverkad både lokalt och importerad. Delar av en trattbägare av glas, pärlor och en bit av en kanna. Även en skära fanns i materialet.

Ovanpå allt detta byggdes sedan en gravhög där den stora stenen restes på toppen.

När den första vallen byggdes så byggdes graven in i vallen och någon form av plank på var sida om stenen förankrades med järnbeslag.

Ännu senare när vallen byggdes på igen och blev högre så doldes nästan hela graven i vallen, bara toppen av stenen blev synlig.

Linda Wåhlander om graven:
Graven i Birkas Borgvall, dess offer och återfödelsesymbolik – en kompletterande tolkning
 

Under varma sommarkvällar var nog Borg en välbesökt plats.
Att sitta på klipporna med milsvid utsikt måste ha uppskattats av Birkas befolkning minst lika mycket som det uppskattas av oss idag. 

Sätt dig på en naturligt bekväm plats med vacker utsikt, nu sitter du förmodligen på samma plats som någon under vikingatiden suttit.

En extra bra plats "att komma nära" är några meter utanför vallen, 10 meter norr om Kungsporten. Där ligger ett stort stenblock som är bekvämt att sitta på, en mindre sten framför fungerar som fotstöd. 

När du sitter där är du vänd mot väster och har utsikt över Mälaren, till vänster har du kungsporten.

Om du satt här för drygt 1000 år sedan så skulle utsikten mot vattnet varit aningen skymd av Krigarnas hus som fanns på terrassen nere i slänten framför dig.

Troligen sitter du nu på en plats där många av Birkas krigare suttit och kanske var det någon av dom som beordrade fram den mindre stenen som fotstöd?

Läsa mer om Borg?

Birkaportalen >


Wikipedia >


 
Snabblänkar till alla sidor

1 - Borgs hage
Ett gravfält med över 400 gravar

2 - Borgberget och korset
Försvarsborg med vall och ett stenkors från 1800-talet, Ansgarsmonumentet.

3 - Garnisonen
Krigarnas område med husterrasser och brygga.

4 - Kammargravar
De rikaste gravarna på Birka är utformade som dolda rum i marken.

5 - Birkas hamn
Rester av hamnens träkonstruktioner finns kvar på sjöbotten. På land idag finns markeringar för stenkistor.

6 - Staden Birka, Svarta jorden
Här låg staden Birka.
Idag en vacker äng men under mark döljer sig meterdjupa lager av stadens olika skeden.

7 - Våtmark
En stor väg genom stadsvallen leder hit. Färskvatten, lertäkt eller?

8 - De fina kvarteren
Husterrasser med eftermiddagssol och utsikt över staden.

9 - Hemlanden
Över 1600 synliga gravar av olika form och storlek.

10 - Stadsvall
Birkas stadsvallar, den synliga i nordöst och den dolda i söder.

11 - Skålgropar
Ovanligt många och stora skålgropar i ett begränsat område. En helig plats före vikingatid? 

12 - Kugghamn
Ett outforskat område med hallbyggnad och båtuppdrag.

13 - Korshamn
Hallbyggnader som kan ge oss en ny bild av staden Birka och tiden före. 

14 - Salviksgropen
En av Birkas gåtor.
En skyddad lagun och hamn?
Äldre än Birka?

15 - Ormknös
Ett vackert gravfält med 15 gravar från Birkas äldsta tid.

16 - Grindsbacka
Ett igenvuxet gravfält med 60 gravar, troligen från 1000-talet

17 - Kvarnbacka
Gravfältet har 185 gravar, några är stora skeppssättningar.

18 - Kärrbacka
Ett gravfält med 45 gravar

19 - Långnabba puss
15 synliga gravar i skogen på Birkas baksida.

20 - Björkö by
Gård med vikingatida anor.

21 - Ellholmens gravfält
En ö under vikingatid med 5 olika typer av gravar.

22 Lindby brygga gravfält
En del av Birka finns även i Lindby på Adelsö, ett gravfält med 20 gravar.

23 - Silverskatten
År 1898 hittades den första delen av silverskatten i Lindby

24 - Vårdkase
Ett varningssystem med stora eldar

25 - Runstensparken
Nutida runverkstad och utställning av gamla runstenar (avbildade) i nyskick med färg och beskrivning.

26 - Ångholmen
Museum, WC, Mat, Vikingatida hus och vikingaskepp mm

27 - Ansgarskapellet
Invigd 1930

Guide
Birka och Hovgården

Båt från Adelsö till Birka med guidade visningar.  

Stor karta
Södra Adelsö och Birka.
Från Runstenspark till Björkö by.
Zooma in, sök och klicka.

Donation
När du vill uppmuntra till fortsatt arbete av webbsidan om Birka och Hovgården.