Här i skogen har det funnits en källa eller någon form av vattentäckt och runt den har man anlagt både enstaka gravar och gravfält.

Gravarna har ett annorlunda utseende än Hemlandens gravar från 800 och 900-talet. Ingen av gravarna är undersökta och har inte kunnat åldersbestämmas men gravarnas utseende antyder att de kan vara äldre än tiden för staden Birka.


Eftersom Långnabba puss ligger avsides från Birka så är det få besökare som tar sig hit men om du ska besöka gravfältet Kärrbacka och Ansgarskapellet så kanske du borde passa på att besöka Långnabba puss för då är du ändå i närheten.


Gravfältet har 11 gravar på en yta av 95 x 35 meter.
Av dessa är 9 runda stensättningar med en omkrets på 2-6 meter och upp till 0,5 meter höga.
Alla är fyllda och är täckta med mossa, tre har något glesare fyllning.
En har kantkedja och en är röseliknande med en grop i nordöst.
1 skeppsformig stensättning på 8 x 3 meter i nord/sydlig riktning med övermossad fyllning.
1 oregelbunden stensättning med kraftigt övermossad fyllning.

Norr och nordväst om gravfältet finns några ensamliggande gravar. Två av dessa är större rösen på ca 10 meter i diameter och ca 1 meter höga.


Läs mer på:

Birkaportalen >


 
Snabblänkar till alla sidor

1 - Borgs hage
Ett gravfält med över 400 gravar

2 - Borgberget och korset
Försvarsborg med vall och ett stenkors från 1800-talet, Ansgarsmonumentet.

3 - Garnisonen
Krigarnas område med husterrasser och brygga.

4 - Kammargravar
De rikaste gravarna på Birka är utformade som dolda rum i marken.

5 - Birkas hamn
Rester av hamnens träkonstruktioner finns kvar på sjöbotten. På land idag finns markeringar för stenkistor.

6 - Staden Birka, Svarta jorden
Här låg staden Birka.
Idag en vacker äng men under mark döljer sig meterdjupa lager av stadens olika skeden.

7 - Våtmark
En stor väg genom stadsvallen leder hit. Färskvatten, lertäkt eller?

8 - De fina kvarteren
Husterrasser med eftermiddagssol och utsikt över staden.

9 - Hemlanden
Över 1600 synliga gravar av olika form och storlek.

10 - Stadsvall
Birkas stadsvallar, den synliga i nordöst och den dolda i söder.

11 - Skålgropar
Ovanligt många och stora skålgropar i ett begränsat område. En helig plats före vikingatid? 

12 - Kugghamn
Ett outforskat område med hallbyggnad och båtuppdrag.

13 - Korshamn
Hallbyggnader som kan ge oss en ny bild av staden Birka och tiden före. 

14 - Salviksgropen
En av Birkas gåtor.
En skyddad lagun och hamn?
Äldre än Birka?

15 - Ormknös
Ett vackert gravfält med 15 gravar från Birkas äldsta tid.

16 - Grindsbacka
Ett igenvuxet gravfält med 60 gravar, troligen från 1000-talet

17 - Kvarnbacka
Gravfältet har 185 gravar, några är stora skeppssättningar.

18 - Kärrbacka
Ett gravfält med 45 gravar

19 - Långnabba puss
15 synliga gravar i skogen på Birkas baksida.

20 - Björkö by
Gård med vikingatida anor.

21 - Ellholmens gravfält
En ö under vikingatid med 5 olika typer av gravar.

22 Lindby brygga gravfält
En del av Birka finns även i Lindby på Adelsö, ett gravfält med 20 gravar.

23 - Silverskatten
År 1898 hittades den första delen av silverskatten i Lindby

24 - Vårdkase
Ett varningssystem med stora eldar

25 - Runstensparken
Nutida runverkstad och utställning av gamla runstenar (avbildade) i nyskick med färg och beskrivning.

26 - Ångholmen
Museum, WC, Mat, Vikingatida hus och vikingaskepp mm

27 - Ansgarskapellet
Invigd 1930

Guide
Birka och Hovgården

Båt från Adelsö till Birka med guidade visningar.  

Stor karta
Södra Adelsö och Birka.
Från Runstenspark till Björkö by.
Zooma in, sök och klicka.

Donation
När du vill uppmuntra till fortsatt arbete av webbsidan om Birka och Hovgården.