Ellholmens gravfält består endast av fem gravar men de är istället speciella med fyra typer av gravar.

Den stora treudden med 17-20 meter långa och insvängda sidor har ett kol och sotlager på över 50 cm, här har man eldat mycket och ofta.

Treudden ligger på holmens läsida vilket skyddade en del mot markbrand. Skulle det ändå ta eld så var holmens yta begränsad och skadan kunde inte bli stor. Bränsle till treudden fanns det obegränsat av bara 80-100 meter norrut, på andra sidan sundet, i Lindby.

Det stora röset på toppen och eld och rök från treudden måste ha varit ett skådespel att se från borgbergets klippor, för därifrån ligger Ellholmen mitt i blickfånget.


Toppröset är delvis raserat på den östra sidan, bilden tagen från den bättre bevarade västra sidan..

Norr om röset finns en skeppssättning och några meter väster om den två runda låga stensättningar varav den närmast skeppssättningen var en vapengrav.

Idag växer träden höga på Ellholmen och någon har lyckats få bygga en stor vit villa där som syns väl över hela Birka, bakom villan på den högsta punken ligger det stora röset, bakom den en vapengrav och en båtgrav.

Från Ellholmen hade man fri sikt ända bort till inloppet från Södertälje. Kanske fanns det en vakt här som kunde meddela Birka när båtar kom därifrån.

Namnet Ellholmen?
Kan det komma från ordet eld, Eldholmen?


 
Snabblänkar till alla sidor

1 - Borgs hage
Ett gravfält med över 400 gravar

2 - Borgberget och korset
Försvarsborg med vall och ett stenkors från 1800-talet, Ansgarsmonumentet.

3 - Garnisonen
Krigarnas område med husterrasser och brygga.

4 - Kammargravar
De rikaste gravarna på Birka är utformade som dolda rum i marken.

5 - Birkas hamn
Rester av hamnens träkonstruktioner finns kvar på sjöbotten. På land idag finns markeringar för stenkistor.

6 - Staden Birka, Svarta jorden
Här låg staden Birka.
Idag en vacker äng men under mark döljer sig meterdjupa lager av stadens olika skeden.

7 - Våtmark
En stor väg genom stadsvallen leder hit. Färskvatten, lertäkt eller?

8 - De fina kvarteren
Husterrasser med eftermiddagssol och utsikt över staden.

9 - Hemlanden
Över 1600 synliga gravar av olika form och storlek.

10 - Stadsvall
Birkas stadsvallar, den synliga i nordöst och den dolda i söder.

11 - Skålgropar
Ovanligt många och stora skålgropar i ett begränsat område. En helig plats före vikingatid? 

12 - Kugghamn
Ett outforskat område med hallbyggnad och båtuppdrag.

13 - Korshamn
Hallbyggnader som kan ge oss en ny bild av staden Birka och tiden före. 

14 - Salviksgropen
En av Birkas gåtor.
En skyddad lagun och hamn?
Äldre än Birka?

15 - Ormknös
Ett vackert gravfält med 15 gravar från Birkas äldsta tid.

16 - Grindsbacka
Ett igenvuxet gravfält med 60 gravar, troligen från 1000-talet

17 - Kvarnbacka
Gravfältet har 185 gravar, några är stora skeppssättningar.

18 - Kärrbacka
Ett gravfält med 45 gravar

19 - Långnabba puss
15 synliga gravar i skogen på Birkas baksida.

20 - Björkö by
Gård med vikingatida anor.

21 - Ellholmens gravfält
En ö under vikingatid med 5 olika typer av gravar.

22 Lindby brygga gravfält
En del av Birka finns även i Lindby på Adelsö, ett gravfält med 20 gravar.

23 - Silverskatten
År 1898 hittades den första delen av silverskatten i Lindby

24 - Vårdkase
Ett varningssystem med stora eldar

25 - Runstensparken
Nutida runverkstad och utställning av gamla runstenar (avbildade) i nyskick med färg och beskrivning.

26 - Ångholmen
Museum, WC, Mat, Vikingatida hus och vikingaskepp mm

27 - Ansgarskapellet
Invigd 1930

Guide
Birka och Hovgården

Båt från Adelsö till Birka med guidade visningar.  

Stor karta
Södra Adelsö och Birka.
Från Runstenspark till Björkö by.
Zooma in, sök och klicka.

Donation
När du vill uppmuntra till fortsatt arbete av webbsidan om Birka och Hovgården.