Silverskattens första del hittades 1880 av Carl Gustav Classon i Lindby när han grävde dike, då hittades halsringen och holkyxan.

År 1883 sökte man på fyndplatsen igen och hittade mer av skatten, 7 silver mynt och troligen en del av ett ringspänne av silver.

 


Halsringen är drygt 30 cm och tillverkad av två grövre fyrkantiga tenar och två finare som tvinnats ihop. En av ändarna är kapad och halsringen var hopvikt.

Holkyxan är av järn och utan ögla, 12 cm lång och 5 cm bred egg.

Av silvermynt var 2 hela och 5 delade, det yngsta kunde dateras till 955.

Änden av en trolig silversölja är 4,5 cm lång och 1 cm tjock.


Kalle funderar...

När halsringen blivit hopvikt och en del har huggits av så har dess värde bytts från vackert smycke till ett värde av vikt i silver, det samma med mynten och biten av ringsölja.

Någon har helt enkelt klippt av lagom bit silver ur samlingen och lagt på en våg när man handlade i tex. staden Birka.


Skatten kan inte vara äldre än år 955
(datering av yngsta myntet) men Birka fanns till slutet av 900-talet så man kan gissa att någon gömt delar av sin förmögenhet här vid den stora stenen innan man for in till staden på andra sidan sundet.


Vid slutet av 900-talet gick strandlinjen nästan ända upp till stenen där skatten hittades. Stenen blev ett bra landmärke som det skulle bli lätt att hitta tillbaka till.

Men varför hämtades inte skatten?
Vad hände med ägaren?


 
Snabblänkar till alla sidor

1 - Borgs hage
Ett gravfält med över 400 gravar

2 - Borgberget och korset
Försvarsborg med vall och ett stenkors från 1800-talet, Ansgarsmonumentet.

3 - Garnisonen
Krigarnas område med husterrasser och brygga.

4 - Kammargravar
De rikaste gravarna på Birka är utformade som dolda rum i marken.

5 - Birkas hamn
Rester av hamnens träkonstruktioner finns kvar på sjöbotten. På land idag finns markeringar för stenkistor.

6 - Staden Birka, Svarta jorden
Här låg staden Birka.
Idag en vacker äng men under mark döljer sig meterdjupa lager av stadens olika skeden.

7 - Våtmark
En stor väg genom stadsvallen leder hit. Färskvatten, lertäkt eller?

8 - De fina kvarteren
Husterrasser med eftermiddagssol och utsikt över staden.

9 - Hemlanden
Över 1600 synliga gravar av olika form och storlek.

10 - Stadsvall
Birkas stadsvallar, den synliga i nordöst och den dolda i söder.

11 - Skålgropar
Ovanligt många och stora skålgropar i ett begränsat område. En helig plats före vikingatid? 

12 - Kugghamn
Ett outforskat område med hallbyggnad och båtuppdrag.

13 - Korshamn
Hallbyggnader som kan ge oss en ny bild av staden Birka och tiden före. 

14 - Salviksgropen
En av Birkas gåtor.
En skyddad lagun och hamn?
Äldre än Birka?

15 - Ormknös
Ett vackert gravfält med 15 gravar från Birkas äldsta tid.

16 - Grindsbacka
Ett igenvuxet gravfält med 60 gravar, troligen från 1000-talet

17 - Kvarnbacka
Gravfältet har 185 gravar, några är stora skeppssättningar.

18 - Kärrbacka
Ett gravfält med 45 gravar

19 - Långnabba puss
15 synliga gravar i skogen på Birkas baksida.

20 - Björkö by
Gård med vikingatida anor.

21 - Ellholmens gravfält
En ö under vikingatid med 5 olika typer av gravar.

22 Lindby brygga gravfält
En del av Birka finns även i Lindby på Adelsö, ett gravfält med 20 gravar.

23 - Silverskatten
År 1898 hittades den första delen av silverskatten i Lindby

24 - Vårdkase
Ett varningssystem med stora eldar

25 - Runstensparken
Nutida runverkstad och utställning av gamla runstenar (avbildade) i nyskick med färg och beskrivning.

26 - Ångholmen
Museum, WC, Mat, Vikingatida hus och vikingaskepp mm

27 - Ansgarskapellet
Invigd 1930

Guide
Birka och Hovgården

Båt från Adelsö till Birka med guidade visningar.  

Stor karta
Södra Adelsö och Birka.
Från Runstenspark till Björkö by.
Zooma in, sök och klicka.

Donation
När du vill uppmuntra till fortsatt arbete av webbsidan om Birka och Hovgården.