En vårdkase är en del i ett stort varningssystem där eld tänds på en högt belägen och väl synlig plats för att påkalla och sprida vidare att det är fara på färde. Eldens ljus på natten och röken på dagen syns långt och när den upptäcks så tänds nästa vårdkase i kedjan.

Vårdkasar har använts under lång tid, minst från vikingatid fram till mitten på 1800-talet.

Om Lindbys vårdkase har använts under vikingatid kan vi inte veta ännu då ingen undersökning av platsen är gjord, men det är enligt mig troligt eftersom både platsen och behovet fanns.

När en fiendeflotta upptäcktes utanför Södertälje på sin väg in i Mälardalen för att röva och plundra tändes vårdkasarna. Eldarna och röken färdades fortare en fiendeflottan så när de väl kom fram var alla förberedda.

I Birka hade folk samlat sina ägodelar och var redo att ta skydd i Borg på Borgberget. Birkas krigare i sin tur stod redo att möta fienden från Garnisonens palissader och med egna snabbgående skepp.

Vårdkasarnas eld och rök kunde även varnat kungen i Hovgården och folk i omlandet som nu var på väg för att möta fienden från andra hållet.

Att som Birkabo bevittna det här dramat från sin skyddade plats i Borg med milsvid utsikt måste varit ett något att berätta om i generationer.

Ett drama inträffade år 844 då kungens förvisade bror Anund kom med 11 egna skepp och 21 danska för att bränna och plundra Birka.

Den gången löstes tvisten genom att kasta tärning eller fråga runorna om råd.

Svaret de fick var att ett anfall på Birka skulle sluta olyckligt och att det var bättre att röva och plundra på annat håll.

Vårdkase = vårda/sköta om kasen, eldningsplatsen så den snabbt är redo att tändas.

Att ta sig upp till platsen?
Efter brevlådorna på vägen ner mot Birka och Lindby brygga kan man gå upp i slänten och ta sig upp på berget. Någon väg eller stig finns inte utan du får hitta din väg på egen hand.

Väl uppe på berget är inte utsikten så bra som den var i forna dagar, träden runtomkring är nu högre än själva platsen så utsikten är begränsad. Träden fanns knappast här när vårdkasen användes.

Bergets högsta punkt är inte slätt och jämt utan sönderbränt av forna tiders varningseldar, bergstoppen har blivit skörbränd. 


I Fornsök står följande om platsen:
Plats för vårdkase?
På krönet av berget med vid utsikt mot Nordöst, öster och söder finns spår av eldning inom en yta med 5 meter i diameter. Krönet är den högsta punkten på Södra Adelsö.


Läs mer:

Vårdkase, Wikipedia >


Om Anund, Wikipedia >
 


 
Snabblänkar till alla sidor

1 - Borgs hage
Ett gravfält med över 400 gravar

2 - Borgberget och korset
Försvarsborg med vall och ett stenkors från 1800-talet, Ansgarsmonumentet.

3 - Garnisonen
Krigarnas område med husterrasser och brygga.

4 - Kammargravar
De rikaste gravarna på Birka är utformade som dolda rum i marken.

5 - Birkas hamn
Rester av hamnens träkonstruktioner finns kvar på sjöbotten. På land idag finns markeringar för stenkistor.

6 - Staden Birka, Svarta jorden
Här låg staden Birka.
Idag en vacker äng men under mark döljer sig meterdjupa lager av stadens olika skeden.

7 - Våtmark
En stor väg genom stadsvallen leder hit. Färskvatten, lertäkt eller?

8 - De fina kvarteren
Husterrasser med eftermiddagssol och utsikt över staden.

9 - Hemlanden
Över 1600 synliga gravar av olika form och storlek.

10 - Stadsvall
Birkas stadsvallar, den synliga i nordöst och den dolda i söder.

11 - Skålgropar
Ovanligt många och stora skålgropar i ett begränsat område. En helig plats före vikingatid? 

12 - Kugghamn
Ett outforskat område med hallbyggnad och båtuppdrag.

13 - Korshamn
Hallbyggnader som kan ge oss en ny bild av staden Birka och tiden före. 

14 - Salviksgropen
En av Birkas gåtor.
En skyddad lagun och hamn?
Äldre än Birka?

15 - Ormknös
Ett vackert gravfält med 15 gravar från Birkas äldsta tid.

16 - Grindsbacka
Ett igenvuxet gravfält med 60 gravar, troligen från 1000-talet

17 - Kvarnbacka
Gravfältet har 185 gravar, några är stora skeppssättningar.

18 - Kärrbacka
Ett gravfält med 45 gravar

19 - Långnabba puss
15 synliga gravar i skogen på Birkas baksida.

20 - Björkö by
Gård med vikingatida anor.

21 - Ellholmens gravfält
En ö under vikingatid med 5 olika typer av gravar.

22 Lindby brygga gravfält
En del av Birka finns även i Lindby på Adelsö, ett gravfält med 20 gravar.

23 - Silverskatten
År 1898 hittades den första delen av silverskatten i Lindby

24 - Vårdkase
Ett varningssystem med stora eldar

25 - Runstensparken
Nutida runverkstad och utställning av gamla runstenar (avbildade) i nyskick med färg och beskrivning.

26 - Ångholmen
Museum, WC, Mat, Vikingatida hus och vikingaskepp mm

27 - Ansgarskapellet
Invigd 1930

Guide
Birka och Hovgården

Båt från Adelsö till Birka med guidade visningar.  

Stor karta
Södra Adelsö och Birka.
Från Runstenspark till Björkö by.
Zooma in, sök och klicka.

Donation
När du vill uppmuntra till fortsatt arbete av webbsidan om Birka och Hovgården.