4. Tingshög

Väster om den största kungshögen, i hörnet på andra sidan vägkorsningen, ligger en stor men låg hög med plan ovansida som är bevuxen med lönnar.
Den har sedan länge kallats för tingshögen och bör ha varit områdets högsta domstol.

Att lägga gravfält, tingsplats och helig lund i samma område har en viktig funktion, att på tinget känna närheten till förfäder, gudar och makter när domarna fastställdes gav säkert extra kraft och tyngd till de beslut som fattades här.

Det finns en osäkerhet om Tingshögen eftersom den inte är utgrävd och daterad.
Det skulle det kunna vara en kvinnograv som hör till den största kungshögen. Andra tror att både tingshög och de tre kungshögarna är långt äldre och likt högarna i G:a Uppsala från 500-600 tal.

Med den tidens vattennivå skulle högarna legat som tydliga landmärken vid dåtidens strand och hört till det äldre Hovgården, området vid Hovgårdsberg.


 

1 - Helig lund?
Adelsö kyrka, helig plats även under vikingatid?

2 - Kungshögarna
Tre orörda Kungshögar

3 - Skopintull
En stormannagrav

4 - Tingshögen
Områdets domstol / grav?

5 - Vikingatida hamnvik
Hit kom vikingatida skepp och båtar

6 - Stensatt kaj
Här låg vikingaskeppen förtöjda

7 - Runsten U 11
Kungens runsten från ca 1070

8 - Alsnöhus och Långhus
Lämningar av de kungliga byggnaderna.

9 - Utsikt mot Birka
Kunglig och vacker vy mot Birka

10 - Utsikt mot hamninlopp
Medeltida hamn med vågbrytare.

11 - Naust / Båtuppdrag
Bakom kungarnas hus.

12 - Närkällan
Fylld med massor, ännu ej restaurerad. 

13 - Hovgårdsberg
Det gamla och vendeltida Hovgården?