6. Stensatt kaj

På hamnvikens östra sida lät man bygga en stensatt kaj, troligen beklädd med trä.

Några hundratal år senare, när vattennivån sjunkit lät man bygga ytterligare en stensatt kaj lite lägre än den förra, mellan dessa blev då en avlastningsplats och gångväg.

Under mark finns än idag rester av dessa stensatta kajer, därav den skarpa kant utefter hela östra sidan.

Mot söder slutar den översta delen av kajen, den äldsta, bakom och under, runstenen.

Den lägre och yngre kajen fortsätter lite längre och ligger i linje med skylten för runstenen och förbi.

Nedanför runstenen syns något som liknar en tredje kajkant, det är en utfyllnad från senare tid för att bonden skulle kunna komma åt åkermarken i den gamla hamnvikens botten.