10. Närkällan
Helig källa i Hovgården


Namnet Närkällan antyder att källan är gammal, troligen äldre än vikingatid. Enligt sägen bar källan öns bästa vatten.

Omkring år 1960, strax efter att nya prästgården byggts upp intill Närkällan, lät prästen rengöra och använda den till dopkälla.

Nästa präst var mindre tolerant och för att slippa ha en hednisk källa på tomten lät han fylla den med schaktmassor.

I dag syns bara några välmående björkar på platsen och en informationsskylt. På sikt borde källan återställas.


 

1 - Helig lund?
Adelsö kyrka, helig plats även under vikingatid?

2 - Kungshögarna
Tre orörda Kungshögar

3 - Skopintull
En stormannagrav

4 - Tingshögen
Områdets domstol / grav?

5 - Vikingatida hamnvik
Hit kom vikingatida skepp och båtar

6 - Stensatt kaj
Här låg vikingaskeppen förtöjda

7 - Runsten U 11
Kungens runsten från ca 1070

8 - Alsnöhus och Långhus
Lämningar av de kungliga byggnaderna.

9 - Utsikt mot Birka
Kunglig och vacker vy mot Birka

10 - Utsikt mot hamninlopp
Medeltida hamn med vågbrytare.

11 - Naust / Båtuppdrag
Bakom kungarnas hus.

12 - Närkällan
Fylld med massor, ännu ej restaurerad. 

13 - Hovgårdsberg
Det gamla och vendeltida Hovgården?