WC
och turist information
 

WC
Det finns 2 riktiga toaletter i området och sommartid ev. några bajamajor.

WC 1 - Vid fotbollsplan
På baksidan, mot parkeringen, finns AIF,s WC tillgänglig för besökare. Öppet mellan 07-21

WC 2 - Vid Café Hovgården
I en del av vagnslidret bakom Café Hovgården finns tre toaletter varav en är handikappanpassad.
Öppet minst när caféet är öppet.

RAÄ information
Riksantikvarieämbetets skyltar med information om Världsarvet. Svenska, engelska och tyska.


 

1 - Helig lund?
Adelsö kyrka, helig plats även under vikingatid?

2 - Kungshögarna
Tre orörda Kungshögar

3 - Skopintull
En stormannagrav

4 - Tingshögen
Områdets domstol / grav?

5 - Vikingatida hamnvik
Hit kom vikingatida skepp och båtar

6 - Stensatt kaj
Här låg vikingaskeppen förtöjda

7 - Runsten U 11
Kungens runsten från ca 1070

8 - Alsnöhus och Långhus
Lämningar av de kungliga byggnaderna.

9 - Utsikt mot Birka
Kunglig och vacker vy mot Birka

10 - Utsikt mot hamninlopp
Medeltida hamn med vågbrytare.

11 - Naust / Båtuppdrag
Bakom kungarnas hus.

12 - Närkällan
Fylld med massor, ännu ej restaurerad. 

13 - Hovgårdsberg
Det gamla och vendeltida Hovgården?