Hovgården
Birkas kungsgård


I mer än 600 år var Hovgården på Adelsö en kungsgård, genom hela vikingatiden och in i medeltid.


På en höjd vid vattnet med utsikt över fjärden och bort mot Birka hade kungarna sina stora byggnader, från början av vikingatid till medeltid, i 600 år. Under vikingatid var det en stor hallbyggnad med plats för många gäster, under medeltid bygdes slottet Alsnöhus.


(Under vikingatid låg strandlinjen 5-6 meter högre upp på land än idag. På kartan ovan visas vikingatidens strandlinje med blåa - - - - -)
 

I dag syns bara mindre delar av slottsruinen ovan mark men under ytan finns källaren bevarad. Källaren är bygd av tegel och tål inte fukt och frost så efter den stora utgrävningen 1916 fylldes den igen för att skyddas och bevaras till framtiden. 
 

Kungens runsten
Den stora runstenen finns fortfarande kvar på kajen vid inloppet till den vikingatida hamnen. Hamnen är idag torrlagd på grund av landhöjningen. Runstenens bildyta är riktad mot gästande båtar och skepp på sin väg till hamnen.


Runinskriften
berättar om bryten Tolir (gårdfogden) och hans fru Gyla men även om kungen Hakon som regerade här ca 1070.


I dag är runstenen bara målad i huggspåren men när den var ny hade den många färger. Då var det lätt att se hur draken och ormarna flätades ihop med varandra på stenens yta. I Runstensparken kan du se hur den såg ut som ny, med färger.


Det finns även runstenar i kyrkan

Adelsö kyrka är från 1100-talet och där finns ytterligare två runstenar. Dom är inmurade i sakristians vägg och svåra att få se eftersom det oftast är låst. En tredje runsten förstördes då vapenhuset brann för länge sedan men runinskriften hann bevaras som avskrift.
 

Runstenarna i sakristian. Den högra är inmurad upp och ned. I Runstensparken är den rättvänd och har fått färgerna tillbaka.


Alla runstenar från Hovgården och fler kan du se i Runstensparken. Där finns runstenarna avbildade i naturlig storlek och med färger som för 1000 år sedan. I Runstensparken kan du samtidigt köpa guidehäften över både Birka och Hovgården.
 

De stora kungshögarna norr om kyrkan imponerar i landskapet. Den största gravhögen är 46 meter i diameter och 6,5 meter hög. Ingen av kungshögarna har blivit utgrävda.


Skopintull
Lite norr om kungshögarna finns Skopintull, en stor och rik grav från 900-talet. Den grävdes ut 1917 och de många och ovanliga föremålen som hittades fanns länge att se på Historiska museets i Stockholm i en egen monter.


Hovgårdsberg

(Väster om Hovgården, vänstra kanten på kartan)


För 1500 år sedan när vattennivån stod ca 7 meter högre upp på land än idag så delades Adelsö på mitten av ett sund. Hovgårdsberg kom då att ligga på en udde i söder med sundet nedanför.


Ett av Hovgårdsbergs gravfält är från 600-talet som består av många låga och vackra stenformationer. I dag är dessa svåra att urskilja i landskapet.
 

År 1950 grävde man för en ny husgrund i Hovgårdsberg och råkade hamna mitt i en grav. I den brända graven hittades detta spänne som tillhört en kvinna.


Vad finns mer i Hovgården?

Förutom det välbesökta kaféet intill kyrkan och kungshögarna finns även en bad och rastplats direkt norr om fornlämningsområdet, direkt norr om badplatsen finns Alsnu gård.
 

Alsnu gård är en fri rekonstruktion av en vikingatida gård på en vacker och ostörd plats. Här kan du se hur ett vikingatida hus på 13 meter såg ut. 


Guide eller guidehäfte?

En guidad tur på Hovgården tar ca en timme.

Pris 1500 kr. 10 deltagare ingår.
Extra deltagare (utöver de 10 som ingår) 100:- per person).

Skolklass: 1000:- (två lärare ingår).

Bussgrupp: 3000:- (max 50 deltagare).


Guidehäfte
Vill du uppleva Hovgården på egen hand rekommenderar jag mitt detaljerade guidehäfte som kan förbeställas eller köpas direkt i Runstensparken.

Pris: 50 Kr styck.
Ett häfte för Birka och ett för Hovgården.Bokning och beställning

E-post: kalle@runristare.se

Telefon: 070-776 48 22


Betalning

- Kontant
- Faktura
- Swish: 0707764822
- Paypal: kalle@runristare.se

 

Externa länkar

Runstensparken >
Avbildade runstenar i naturlig storlek med färger som för 1000 år sedan. Nutida runstensverkstad, kiosk och Loppis.

Runstenar >
Guide till alla kända runstenar i Ekerö kommun.

Facebook >
Kalle Runristare på Facebook.

Kalle Runristare >
En nutida runristares webbplats.

UNESCO - Birka och Hovgården >
World Heritage Convention

Birka vikingastaden >
Information om restaurang, museum och evenemang mm. på Birka.
 


Uppdaterad: 22 april 2024